תיאום מס בפרישה

תיאום מס בפרישה

איך להבטיח שתשלמו רק את מה שצריך?

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

תיאום מס בפרישה
תוכן עניינים

קצבת פנסיה חודשית כשכר חודשי

לאחר גיל 60, ניתן בחלק מהמוצרים הפנסיונים, להתחיל לקבל קצבה, הן אם החלטתם להפסיק לעבוד ולחיות מהקצבה ומיתר חסכונותיהם, או החלטתם להמשיך לעבוד ולבצע פרישה מדומה. המוצר הפנסיוני מספק קצבת חודשית – סכום כספי קבוע מדי חודש בחודשו בהתאם לתנאי הפנסיה (פנסיה תקציבית, ותיקה או חדשה צוברת) או הפוליסת מנהלים שלכם. 

סכום חודשי זה, המתקבל מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, נחשב על ידי המחוקק כהכנסה מעבודה (יגיעה אישית), ועל כן חלה עליו חבות במס שולי (באמצעות מדרגות מס). ניתן להשתמש גם בפטורים או נקודות הזיכוי במס, כפי שהיה לגבי משכורתכם. לשם כך תקבלו מהגוף המנהל המשלם את הקצבה (קרן הפנסיה או חברת הביטוח או מעסיק במידה ומדובר בפנסיה תקציבית), אחת לשנה, טופס 101. טופס זה בוודאי זכור לכם מתקופת העסקתכם, וכולל את ציון הפרטים האישיים שלכם ואת נקודות הזיכוי ממס הכנסה המגיעות לכם. 

לדוגמא, כל תושב מדינת ישראל מקבל 2.25 נקודות זיכוי, השוות ל-2,820 ש׳׳ח בשנה. נקודות זיכוי נוספות בגין מין (נשים מקבלות חצי נקודה נוספת), מספר ילדים מתחת לגיל 18, מקום מגורים או תמיכה באדם במוסד, יכולים להקטין עוד יותר את חבות המס שלכם.

עבודה נוספת בשכר נוסף מלבד הפנסיה 

ישנם פורשים המעוניינים להמשיך לעבוד בנוסף לקבלת הסכום החודשי של הפנסיה. יש לכך מגוון סיבות שהבולטות בהן הינן:

  • מקור הכנסה נוסף כדי להגדיל את הסכום החודשי של הפנסיה
  • המשכיות לעבודה שבה עסקו, גם אם במשרה חלקית
  • יצירת תעסוקה, משמעות וסדר יום. 

כך או כך, חשוב לדעת שככל ומקבלים משכורת בשל העבודה הנוספת, היא נחשבת כמקור הכנסה נוסף, ותמוסו עליה גם כן. כדי לא לאבד סכום יקר עבור מס הכנסה יש לערוך תיאום מס ולהכיר את המגבלות שמעמיד בפנינו מס הכנסה. 

מהו תיאום מס

במידה והחלטתם להמשיך לעבוד בשכר ביחד עם קבלת קצבת פנסיה חודשית, עליכם לבצע תיאום מס – קרי, לידע את רשות המיסים בדבר שתי המשכורות המתקבלות (קצבת הפנסיה והמשכורת, שתי קצבאות או יותר) ולחשב האם יכול עליכם, ואם כן מהו, המס שיחול על המשכורת שלכם. לאחר תיאום המס, פקיד השומה במס הכנסה יתן אישור עבור שיעורי המס שיחולו עליכם, עבור כל גוף משלם קצבה או מעסיק. לאחר מכן, יש ליידע את הגוף המנהל ואת מקום העבודה מהו שיעור המס שיחול עליכם.

חשוב לדעת – קצבת הזקנה מביטוח לאומי, במידה ואתם זכאים לה, לא תחושב כחלק מההכנסות שלכם, ותהיה פטורה ממס הכנסה.

אם לא תבצעו תיאום מס, ינוכה שיעור מס מירבי מהמשכורת שלכם, בשיעור מס של 47%. מדובר בכמעט מחצית מהשכר החודשי, וזאת בהנחה כי סכום השכר הפנסיוני החודשי הינו גבוה יותר מההכנסה המשנית בגין העבודה. הורדת המס בשיעור זה תתבצע ללא כל תלות בגובה המשכורת המשנית. 

דוגמא לחישוב מס ללא ועם תיאום מס:

פורש תושב ישראל מקבל קצבת פנסיה של 5,000 ש׳׳ח ומשכורת של 5,000 ש׳׳ח. ללא תיאום מס, הפורש ישלם 2,350 ש׳׳ח מס על המשכורת. במידה ויעשה תיאום מס ויגיש לקרן הפנסיה ולמעסיק, ישלם רק 575 ש׳׳ח מהמשכורת. 

ללא תיאום מסעם תיאום מס
קצבת פנסיה50005000
מיסוי על קצבת פנסיה*0
משכורת50005000
מיסוי על משכורת*2350575
סך הכל מס ששולם2350575

* בדוגמא זו אין התייחסות להליך קיבוע זכויות.

  בדוגמא זו הנחנו נקודות זיכוי ממס של תושב ישראל (2.25 נקודות) 

תיאום מס אחרי גיל פרישה- איך זה עובד

איך מגישים את הבקשה לתיאום מס, מה המגבלות וכיצד ניתן לקבל החזרים אם נלקח מס נוסף? התנהלות מול מס הכנסה היא לא תמיד קלה וברורה, אולם הליך תיאום המס פשוט יחסית, ואנו מגישים בפניכם כאן את התשובות. סך הכל מדובר בתיאום מס שהיה נערך כביכול גם לעובד שכיר שאינו גימלאי, אולם כאשר מדובר בגימלאים יש לוודא את הסכומים והתקרות השונות וכן גם להצהיר על משכורת שהינה מביטוח פנסיוני. גימלאים מקבלים הטבות נוספות מאשר עובדים שכירים, כגון פטור ממס מהסכום הפנסיוני עצמו. תהליך תיאום המס נעשה באמצעות טופס 116.

חשוב – טרם ביצוע תיאום מס, חשוב שתבצעו תהליך של קיבוע זכויות על מנת לוודא שאתם מנצלים את מקסימום הטבות המס להם אתם זכאים.

פניה לרשות המיסים

להגשת בקשה לתיאום מס אחרי גיל פרישה עבור פורשים המקבלים קצבת פנסיה ומבקשים לעבוד בעבודה נוספת, יש לפנות לרשות המיסים באחת משלוש הדרכים:

  • פניה דרך אתר האינטרנט-  דרך אתר רשות המיסים ניתן לפתוח פניה לבקשה לתיאום מס. מדובר על טופס נגיש וקל ודרך האתר ניתן לבצע מעקב אחר התשובה ולקבל באופן מקוון את התיאום מס עצמו. אדם שהכנסותיו עולות על 316,000 ש”ח לשנה, לא יוכל לערוך תיאום מס דרך האתר.

* בנוסף חשוב לציין שמי שהגיע ל”גיל הזכאות” ולא ביצע קיבוע זכויות לא יוכל לבצע תיאום מס דרך האזור האישי.חשוב לא לשכוח לבצע קיבוע זכויות גם לטובת ניצול הטבות המס המגיעות לכם וגם לטובת ייעול התיאום בהמשך השנים.

  • פניה בכתב- ניתן לקחת את טופס 116 במשרדי הממשלה או רשות המיסים, או לחלופין להוריד אותו מהאינטרנט. לאחר מילוי הטופס יש להכניסו למעטפה ולמסור אותו במשרדי הממשלה (ישנו דלפק ראשי, או תיבת דואר עבור רשות המיסים), או שליחה בדואר. מומלץ לבצע גיבוי של המסמכים למקרה של אובדן. 
  • הגעה פיזית לרשות המיסים- ניתן להגיע באופן פיזי אל משרדי רשות המיסים ולבצע במקום את תיאום המס לאחר קביעת תור. יש להביא את אישור הפנסיה כולל מסמך המעיד על גובה השכר הפנסיוני. בנוסף יש לצרף תלוש משכורת ממקום העבודה, או להביא מספר ח.פ. או תיק ניכויים של החברה כולל הערכה של המשכורת הראשונית. 
  • מיופה כח מטעם הפורש – ניתן למנות מיופה כח מייצג מטעמו שיערוך את תיאום המס. לצורך כך נדרשת חתימה על מסמך ייפוי כח. מייצג על פי ההגדרה מול רשויות המס יכול להיות רואה חשבון, יועץ מס או עו”ד הבקיא בתחומיי המס. 

מועד תיאום מס אחרי גיל פרישה

כמו תיאום מס רגיל, כדאי לבצע אותו בטרם תחילת השנה (מדובר על שנה אזרחית) ולדווח על תיאום המס כחלק מטופס 101 שמוגש לחברה המנהלת שמשלמת את הקצבה ולמעסיק. אולם, ניתן לבצע גם תיאום מס בכל שלב בשנת המס. מומלץ עם זאת, לבצע את תיאום המס לפני קבלת המשכורת הראשונה, עם ההחלטה על ביצוע עבודה חדשה, כדי למנוע הורדת מס מקסימלי בשיעור 47% מהמשכורת. במידה ובחרתם לעשות תיאום מס באמצעות אתר האינטרנט, תוכלו לקבל אישור על תיאום מס אפילו באותו היום. 

חשוב שתדעו – במידה ולא ביצעתם תיאום מס, תוכלו לבקש החזר מס עבור המס ששילמתם, אך תהליך זה יכול להתבצע רק בשנה הקלנדרית הבאה.

שינויים בתיאום המס

היה ושיניתם מקום עבודה במהלך השנה, או שעלה משמעותית גובה המשכורת, או סיימתם את ההעסקתכם במקום העבודה, עליכם לבצע שינויים בתיאום המס, או תיאום מס מחודש. במקרים מסוימים ניתן לעשות זאת דרך אתר רשות המיסים, אולם לעיתים יש צורך לגשת אל רשות המיסים באופן פיזי, או שליחת מיופה כח מטעמכם. 

למי מגישים את אישור תיאום מס

האישור שמתקבל בגין תיאום מס, למעשה מורה למקום העבודה המשני (למקרה זה נחשב מקום העבודה היחיד) כמה מס להוריד מהמשכורת. במקרה של תיאום מס אחרי גיל פרישה סביר שלא ירד מס, אלא אם עברתם את תקרת המס הכללית (מהמשכורת של הפנסיה ומהמשכורת הנוספת). על כן יש להגיש את האישור לידי מקום העבודה ולדאוג שהוא מוזן בהקדם האפשרי ובכל מקרה לפני הדיווח על המשכורת או לפני קבלת המשכורת החודשית. 

החזר מס

במידה ולא ביצעתם את תיאום מס בזמן וירד משכרכם מס בשיעור מקסימלי, ניתן לבקש תיאום מס בדיעבד באמצעות הגשת בקשה להחזר מס, בשנה הקלנדרית הבאה. יש למלא טפסי החזר מס ברשות המיסים, לצרף את אישור הפנסיה וגובהו, יחד עם תלושי משכורת רלוונטיים ותלושי קצבת הפנסיה. ניתן לקבל החזר עד שש שנים אחורה. 

לסיכום

במידה ותחליטו להמשיך לעבוד לאחר הפרישה, חשוב שתבצעו תיאום מס מראש על מנת שלא תחויבו במס מקסימלי של 47%. ניתן לבצע את תיאום המס בקלות יחסית באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים ולמסור את תיאום המס למעסיק. באופן זה תחסכו מעצמכם תשלום מס ביתר, ותוכלו להנות מהסכומים אותם אתם מרוויחים. במידה ואתם מתכננים להמשיך לעבוד, כדאי להתייעץ עם מומחה פרישה טרם קיבוע הזכויות לשם מיצוי הכספים הפנסיונים שחסכתם ויתר הכספים שצברתם במהלך החיים, על מנת שתוכלו להנות משנות הפרישה ככל הניתן ולהימנע מחששות כלכליים. ניתן לפנות באמצעות ״יש לכם שאלה?״ ונשמח לעזור באופן פרטני.

הכתבה עניינה אותך?
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533