לקראת פרישה וקצת אחריה

היציאה לגמלאות מהווה אתגר כלכלי משמעותי עבור הפורש הישראלי הנדרש לכלכל את צעדיו מחדש, זאת על מנת לשמור על רמת החיים אליה הורגל במשך עשרות שנות עבודה. כדי למקסם את האפשרויות הפיננסיות ולמצות את זכויותיכם בעת הפרישה, על כל אחד ואחת מכם לבחון את הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים העומדים לרשותכם במטרה לתכנן את עתידכם הכלכלי בצורה מושכלת. כך תוכלו ליהנות משגרת פנסיה מבורכת ומהנה לצד ניצול משאבים להעברה לדורות הבאים באופן מיטבי ובהתאם לציפיות ולתכנון שלכם .  במדריך הבא תמצאו מידע מדויק לפורש בנוגע להכרת הנכסים הפנסיוניים שברשותו, סוגי הקצבאות, סוגיות מיסוי, מסלולי מוטבים או יורשים ועוד, הכל כדי שתוכלו להוציא את המיטב משנות הפרישה שלכם.

תוכן עניינים

נכסים פנסיוניים – מה יש לי ולמה אני זכאי?

לא תמיד אנשים מבינים את ההבדלים והדקויות בין קרנות הפנסיה השונות ויתר הנכסים הפנסיוניים, הכוללים אפשרויות לחיסכון ולפדיון שונים זה מזה. על מנת למקסם את הזכויות שלכם, חשוב קודם שתבינו באיזה פנסיה חסכתם במהלך השנים, ובהתאם לכך תבצעו החלטות לגבי יתר החסכונות הפנסיונים שלכם. זכרו, לקראת הגשת בקשה לקצבה/היוון של כספי הפנסיה, תתבקשו לבצע קיבוע זכויות מול פקיד השומה באזור מגוריכם, אם באופן ישיר או באמצעות מתכנן פרישה או מייצג כמו יועץ מס או רואה חשבון. ההחלטה על אופן קיבוע הזכויות תקבע את המיסוי שלכם בעתיד ולא תוכלו לחזור בכם ממנה. על כן, חשוב שתבואו לתהליך זה עם ידע או עם עזרה של מומחה, על מנת שתנצלו כמה שיותר הטבות המוענקות לפורשים.

במאמר זה נשווה ונדבר על 5 המסלולים המרכזיים לחיסכון פנסיוני והם פנסיה תקציבית, פנסיה ותיקה ופנסיה החדשה (מקיפה). בנוסף לקופות הגמל וביטוחי המנהלים. עבור כל אחת מהפנסיות נתייחס לאופן פדיון הקצבה, להגנה על שארים והגנות ביטוחיות נוספות  

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית היא כנראה הפנסיה הנחשבת ביותר בעיני עובדים, והבעייתית ביותר מבחינת המעסיק.

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מתקציב המעסיק לגמלאים שהצטרפו למערכת הציבורית כעובדים עד לסוף שנת 2002. בדרך כלל פנסיה זו ניתנה לעובדי מדינה, ולמעשה תקציב המדינה גם היום גדל כדי לממן את הפנסיות הללו (שלא לקחו בחשבון את עליית תוחלת החיים). מבחינת העובד, הוא צובר כל שנה תוספת של 2% נוספים עד לצבירה מקסימלית של 70% מן השכר הקובע עבור כל שנה של משרה מלאה, שהוא בדרך כלל השכר האחרון עם תוספות מסוימות (בהתאם לבדיקת ממוקדת לעובד). כלומר, עובד שעבד 35 שנה יקבל 70% משכרו האחרון, ללא הגבלה בזמן או בסכום.

לדוגמא:

מירי עבדה במהלך 30 שנה במשרד הבריאות עבור שכר שעלה מ-10,000 ש”ח בתחילת העסקתה, לסכום של 13,000 ש׳׳ח בשנים לפני פרישתה. בעת פרישתה תקבל 7,800 ש׳׳ח לחודש קצבה

30 *2% *13,000 = 7,800

אם מירי היתה עובדת במשרה של 75%, עבור אותו השכר, בעת פרישתה היתה מקבלת

30 *2% *13,000 *0.75 = 5,850

העברה לשארים או יורשים של פנסיה תקציבית

האם יש לי שארים?

כחלק מהתנאים של פנסיה תקציבית, החוסך לא נדרש להתייחס לשאלת השארים או לבטח אותם. בעת פטירת הפורש (בין אם לפני או אחרי הפרישה), תיבחן השאלה האם יש לפורש המנוח שארים ומהם זכויותיהם. עצם העובדה שעשויים להיות שארים שיקבלו קצבה לשאירים לא משפיעה על גובה הקצבה לפורש במהלך שנות הפרישה. כלומר, בעוד שבפנסיה חדשה ישנה הבטחת קצבה לשארים, אך זו מורידה את סכום קצבת הפורש, במקרה של פנסיה תקציבית (ופנסיה ותיקה), אין זה כך.

במידה ויש לכם בני/בנות זוג, אלו יהיו זכאים במותכם לקצבת שארים, של 60% מהקצבה שתקבלו, או עד 40% מהשכר הקובע במידה ואתם עדיין ממשיכים לעבוד. חשוב לדעת שבמידה ואתם בני זוג פחות משלוש שנים, יתקבל מענק חד פעמי בשווי 12 קצבאות של 60% מהקצבה.

יורשים נוספים

למעט שארים, לא ניתן להעביר פנסיה תקציבית ליורשים נוספים.

הגנות במקרה אובדן כושר עבודה

כל עובד שעבד במשך 10 שנים ונקבע כי לא יכול להמשיך לעבוד בשירות המדינה בשל פגיעתו, זכאי לפנסיה תקציבית, ואם פוטר בשל מצבו הבריאותי, גם לאחר ותק של פחות מ-10 שנים

הקצבה תחושב כ-0.3% מכל אחוז נכות של העובד ומינימום 20% מהמשכורת הקובעת.

מענקים נוספים 

מענק שנים עודפות

במידה ויצאתם לפנסיה לאחר גיל שישים, וכאשר עבדתם צברתם יותר משיעור הקצבה המקסימלי 70%, כאמור 2% עבור כל שנה עד 35 שנות עבודה מלאה, יוענק לכם מענק שנים עודפות. מענק זה נועד לפצות את הגמלאי בגין שנים בהן המשיך לעבוד לאחר שצבר לשיעור קצבה מקסימלי (70%) ללא השפעה על הקצבה בפועל. מענק זה כולל זכאות לקבלת חודש משכורת קובעת עבור כל שנת עבודה עודפת שלא הניבה לו קצבה.

 • כדאי לבחון האם כדאי להמשיך לצבור זכויות בקרן התקציבית או לבחון חלופות אחרות.
 • שימו לב שמענק שנים עודפות חייב במס כמו מענק פרישה, במידה והגעתם לשיעור הקצבה המקסימלי, כדאי לבחון באמצעות מומחה פרישה מהם האפשרויות העומדות בפניכם ומה המיסוי הצפוי.

מענק פרישה לעובדים החוסכים לפנסיה תקציבית

במידה והתפטרתם בשל סיבות רפואיות או פוטרתם  לפני גיל 60 (ובלבד ולא הגעתם למקסימום קצבה 70% או לשיא הותק לדירוג שלכם), תהיו זכאים לפיצוי כספי בדרך של מענק פרישה. מענק  הפרישה יחושב לפי השכר הקובע במועד שלפני הפרישה. אם שירת העובד למשך תקופה במשרה חלקית, יחושב המענק על פי ממוצע משוקלל של השכר.

גובה המענק יהיה בסכום הנמוך מבין 3 האופציות הבאות:

 • חצי משכורת עבור כל שנה בה עבד
 • משכורת שנתית אחת
 • גובה ההפרש בין קצבה לה היה זכאי בפרישה לבין הקצבה אותה היה מקבל אילו פרש בדרגה האחרונה בגיל 60

לסיכום,

יתרונות:

 • לא תלויה בצבירה
 • קבועה
 • תלויה בשכר האחרון שלך (שהוא בדרך כלל הגבוה ביותר

חסרונות:

 • אין אפשרות להורשה
 • אין מסלולי השקעה

פנסיה ותיקה

קרנות הפנסיה הותיקות, הרלוונטיות לרבים מכם הפורשים, הן קרנות הצוברות זכויות ומנוהלות ברובן על ידי עמיתים. 

בפנסיות הותיקות, בשונה מהחדשות הצוברות, אתם לא צוברים כספים, אלא זכויות. בכל שנה של משרה מלאה, אתם צוברים 2% לפנסיה מהמשכורת הקובעת. גובה הפנסיה המשולמת לעמיתים ייקבע על פי משתנים שונים (גובה סכום הצבירה וכן מקדם ההמרה) ולא על בסיס כספי הצבירה בקרן בלבד. מסיבה זו עשוי להיווצר מצב בו עמית יקבל פנסיה גבוהה מהסכום שצבר בפועל. 

קצבת הפנסיה נעשה באמצעות שיטות שונות בהתאם לתקנון הקרן: 

 • ממוצע השכר בכל שנות העבודה
 • ממוצע השכר החודשי ב-3 חודשים שקדמו למועד הפרישה
 • או שילוב בין שני סוגי הממוצעים.

*שימו לב שמשך הטיפול בבקשה מרגע הגשת המסמכים במלואים אורך כ-3 חודשים – לכן חשוב שתגישו את המסמכים בזמן, כדי שלא יהיה עיכוב.

העברה לשארים או יורשים של פנסיה ותיקה

בפנסיה ותיקה אין אפשרות להורשה של כספי הפנסיה אך יש הגנה לשארים (שאינה נתונה לבחירת החוסך). בעת מות החוסך, ייבחן האם יש לו שארים  (בן/ת זוג, ילדים עד גיל 21 או הורה נתמך) והקצבה  תחושב לפי גובה הקצבה שקיבל החוסך לפני מותו. 

מענקים נוספים 

במידה והחוסך עבד יותר מ-35 שנה והגיע למלוא ה-70%, קרי מקסימום זכויות לפנסיה, הוא יוכל לקבל מענק שנים עודפות, בגובה 6.25% מן השכר הקובע על כל חודש עבודה עודף בה הפריד המבוטח לקרן הפנסיה. קיימים גם מענקי “עודפי תגמולים” ומענקי “עודפי פיצויים” אשר יש לבחון כחלק מתהליך הפרישה מהפנסיה הותיקה.

לסיכום,

יתרונות:
 • צבירת הזכויות היא למשכורת שהיא בדרך כלל גבוהה מהמשכורת הממוצעת
חסרונות:
 • עלויות גבוהות לקרנות הפנסיה לעמוד בהתחייבויות
 • אין אפשרות להורשה

קרנות פנסיה חדשות (צוברות) – מקיפה ומשלימה

הפנסיות המקיפות הן פנסיות הצוברות סכומים ולא זכויות, ולכן הסכום שחסכת הוא הסכום ממנו תיקבע הקצבה שלך.  בעת הפרישה יקבלו החוסכים קצבה לפי הסכום שנצבר בפועל, כך שלהפקדה רציפה במהלך שנות ההעסקה ואי משיכת כספים יש משמעות עצומה לקצבה שתתקבל בפועל. בעת הפרישה, הקצבה תיקבע לפי הסכום שנצבר חלקי המקדם הקצבה ומידת ההגנה לשארים ומוטבים בהם אתם מעוניינים. לתשומת לבכם,בהתאם לשנות החיסכון שלכם ניתן לבצע משיכה הונית מסוימת, אך בכך תוקטן הקצבה שלכם.

ניהול מסלולי השקעה?

בניגוד לקרנות פנסיה תקציביות או ותיקות, בקרנות החדשות ניתן לבחור את מסלולי ההשקעה בהם יושקעו הכספים ולפי רמות סיכון הלקוח ובכך מתאפשר לבעלי החיסכון הפנסיוני לקחת “סיכונים” על מנת להגדיל את התשואה הצפוייה, מתוך הנחה שיקח זמן עד לקבלת הקצבה. עצם הקביעה מהו מסלול ההשקעה יכול להיות בעל השפעה מהותית על קרן הפנסיה ומכאן על הקצבה שלכם, כמו שאתם יכולים לראות בדוגמא הבאה (לשם המחשה בלבד):

רוני ומיכל מפקידות כל אחת 1,000 ש׳׳ח לחודש לפנסיה שלהם, מגיל 25 עד גיל 65 (כלומר 40 שנה). רוני שהפקידה במסלול הסולידי, היתה עם תשואה ממוצעת של 4% בשנה, בעוד מיכל השקיעה במסלול עם תשואה גבוהה יותר של 6%

רונימיכלהפרש
סכום חודשי מופקד1,0001,000
זמן הפקדה (שנים)4040
תשואה ממוצעת4%6%
סכום שהופקד481,000481,000
תשואה709,719.461,497,857.92788,138.46
סה׳׳כ הון צבור1,190,719.461,978,857.92788,138.46
קצבה חודשית צפויה*6,018.5910,002.313,983.72

* ללא התייחסות לשארים או לתקופת הבטחה

מהטבלה למעלה ניתן לראות שתשואה ממוצעת גבוהה יותר מאפשרת לחוסך להגיע לסכומים משמעותיים יותר בקצבה, דבר שיכול לשפר משמעותית את חייכם בפנסיה. חשוב לוודא כי המסלול בו בחרתם מתאים לגילכם ולרמת הסיכון בה אתם יכולים לעמוד.

הגנה על שארים, מוטבים ויורשים

בפנסיה החדשה ניתן להגן על השארים, הן לפני הפרישה והן לאחריה. לפני הפרישה חלק מההפקדות של החוסך יכולות להגיע לביטוח על קצבה לשארים. ביטוח זה אינו חובה במידה ואין לכם בן או בת זוג או ילדים הזכאים להיות שארים, הוא יכול לוותר עליו (כל פעם לשנתיים בלבד) ולהקדיש את כל ההפקדות לחיסכון. 

לאחר היציאה לפנסיה, בעת קביעת ההסכמות מול קרן הפנסיה, החוסך יבחר מסלול לפנסיה, הכולל את המסלול לקיום בן או בת הזוג – כמה אחוז מהקצבה יובטח לבן או בת הזוג בלכתכם. באופן זה הקצבה תהיה נמוכה יותר, אך תדאג גם להם. חשוב לדעת שהגנה על ילדים הינה רק באמצעות תקופת הבטחת הקצבאות.

האם יש לי מוטבים או יורשים?

במידה ואין שארים, ויש מוטבים שרוצים להוריש להם כספים, ניתן לקבועה תקופת הבטחה, תקופה בה הקרן מתחייבת לשלם לך את הקצבה גם אם אינך בין החיים. באופן זה אומנם הקצבה תהיה נמוכה יותר, אבל תוכלו להבטיח למוטבים חלק מהסכומים שצברתם במהלך החיים. ניתן להבטיח עד 240 חודשים של קצבה (או 20 שנה). חשוב לשים לב שבמידה ולא קבעתם מוטבים, החלוקה תהיה לפי צו הירושה או צו קיום הצוואה.

קבלת סכומים כהון

בעת הפרישה, תינתן לכם אפשרות להוון (קרי להפוך להון נזיל) חלק מהכספים שנצברו בקרן הפנסיה, כמו חלק מסוים מכספי הפיצויים. חשוב להבין שלמשיכה כהון יש השלכה על חבות המס שלכם כחלק מקיבוע הזכויות.

חשוב לוודא כי יש לכם קצבה מספקת למחיה לפני לקיחת סכומים כהון (ראו היוון קצבה).

לסיכום,

יתרונות:
 • ניתן לקבוע מהו מסלול ההשקעה ובכך להגדיל את הקצבה.
 • ניתן לקבוע כמה אחוז מהקצבה יובטח לבן או בת הזוג למשך שארית חייהם.
 • ניתן לקבוע תקופת הבטחה ובכך להוריש חלק מהכספים הצבורים לדורות הבאים.
חסרונות:
 • הקצבה נקבעת מהצבירה בלבד ועל כן כל משיכה, גם של כספים פיצויים, פוגעת בקצבה העתידית.

פוליסות ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא תכנית חיסכון לטווח ארוך, המיועדת לשכירים ועצמאיים. ביטוח המנהלים אמנם עבר שינויים רבים לאורך השנים, אך בעיקרו מאפשר שילוב של חיסכון לפרישה, ביחד עם ביטוחים למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה (כך שיתקבל על ידי המוטבים סכום פיצוי חד-פעמי, כפי שנקבע במעמד חתימת הפוליסה). 

בניגוד לקרן פנסיה, שכפוף לתקנון שעשוי להשתנות במהלך השנים, ביטוח המנהלים הוא הסכם שנחתם בין הצדדים בעת החתימה על מסמכי הפוליסה. לכן, התנאים שלו מובטחים ולא משתנים מעת לעת, וההתנהלות המותאמת אישית שמתבצעת בהתאם לצרכי הלקוח. עם השנים עולם ביטוחי המנהלים עבר שינויים רבים החל משינוי במקדמים ומסלולי השקעה .
כמובן תוכלו לקרוא על כך במאמר המורחב בנושא פוליסות ביטוח מנהלים.

מקדם קצבה מובטח

אחד היתרונות המרכזיים של ביטוחי המנהלים בעבר, היה שבביטוחי מנהלים במסלולים שנכנסו לתוקף לפני שנת 2013, מקדם הקצבה היה קבוע  והוא נקבע במעמד הסכם החתימה להצטרפות פוליסה. במהלך השנים המקדם המובטח שהוצע הפסיק להיות אטרקטיבי עד שמשנת 2013 כבר לא היה ניתן לרכוש פוליסה עם מקדם מובטח מלבד למבוטחים הצטרפים לאחר גיל 60.

 • חשוב לציין שלמרות שיש פרמטרים נוספים שכדאי לבחון, מעבר למקדם מובטח נמוך, על מנת לוודא שאתם כפורשים מקבלים את התנאים הטובים ביותר לצרכים שלכם (לדוגמא הגנה על בני זוג או הבטחת קצבאות לתקופה ארוכה יותר). מומלץ להתייעץ עם מתכנן פרישה על מנת לבחון את כלל הפרמטרים והאפשרויות העומדות לרשותכם.

דוגמא למקדמי הקצבה בהתאם לשנת פתיחת הפוליסה:

שניםמקדם (מספרים מעוגלים)
עד 12/1989144
1990154
01/1991-05/2001167
06/2001-12/2012200 *
01/2013 ועד היוםאין יותר מקדם מובטח **

* משתנה בהתאם לשנת הפוליסה

** למעט מצטרפים חדשים החל מגיל 60 בלבד.

האם יש לי שארים, מוטבים או יורשים

להבדיל מקרנות הפנסיה השונות, בפוליסות המנהלים אין שארים. המוטבים גוברים על כולם (בהתאם לתנאי הפוליסה) ואילו רק במידה ולא הוגדרו מוטבים היורשים יקבלו סכום הריסק (סכום פיצוי חד”פ).

הגנות על שארים – מה יש? איך נקבע?

כחלק מהפוליסה, הוצעה לחוסכים חבילה הכוללת גם פוליסת ריסק (סכום פיצוי חד פעמי למקרה פטירה אשר ניתן למוטבים ), בשונה מקרנות הפנסיה השונות, שבהם ההגנה היא רק שארים (בני משפחה תלויים),  אשר הבטיחו קצבה חודשית לשאר, בביטוחי המנהלים היה ניתן להגדיר כל אדם ללא קשר משפחתי לקבל את סכום הפיצוי החד פעמי.

מסלולי פרישה בביטוחי מנהלים

בדומה לקרן הפנסיה המקיפה, לקראת גיל פרישה יכול הפורש לבחור במסלול קצבה מבין המסלולים הקיימים בהסכם ולקבל תקופת הבטחה מינימלית בה ישולמו למוטבים תשלומי פנסיה במידה והמבוטח ילך לעולמו בתוך תקופת ההבטחה. בביטוח מנהלים רשאי החוסך לבחור גם במסלול ללא הבטחה למוטבים במידה ומעוניין בהגדלת הקצבה החודשית.

יתרונות:
 • מקדם קבוע מראש בעת ההתקשרות, ללא שינויים
 • תנאים ידועים מראש
 • מסלולי השקעה שונים
חסרונות:
 • דמי ניהול גבוהים
 • הגנה על שארים רק כחלק מהריסק (אין קצבה חודשית לשארים כמו בקרנות הפנסיה השונות) 

קופות גמל לתגמולים

שימו לב – חלק זה מתייחס לקופת גמל לתגמולים/ פיצויים ולא לקופת גמל להשקעה

קופת גמל לתגמולים היא כלי המשמש לחיסכון בינוני או ארוך טווח, כאשר ישנם עובדים שהמעסיק הפקיד להם לקופת הגמל את התגמולים, בהתאם לאחוזים הנדרשים בהפקדות לחיסכון הפנסיוני. מוצר זה מתחלק מבחינת אופן המשיכה של הכספים שבו, כאשר על חלקו ניתן לקבל קצבה ועל חלקו ניתן לפדות רק באופן הוני.

אופן משיכת הכספים 

אופן משיכת הכספים בקופת גמל לתגמולים תלויה בזמן ההפקדה של הכסף:

 • את הסכומים שנצברו עד לסוף שנת 2007 בקופה ניתן למשוך כסכום חד פעמי בפטור ממס רווחי הון לאחר גיל 60 במידה ומעוניינים, או להשאירם מושקעים. חלק זה יכול לעבור ליורשיכם ללא מס במידה ואתם מעוניינים להשאירו כחלק מהירושה.]פם
 • את הסכומים שנצברו לאחר שנת 2008 ניתן לפדות  כקצבה חודשית במשך כל ימי חייו של העמית מגיל פרישה ואילך.
 • חשוב לדעת שבמידה ומעוניינים למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו באופן הוני, יש לכך השלכות על גובה הקצבה בשל ההשפעה על קיבוע הזכויות.

עד שנת 2008 התאפשר לחוסכים בקופות גמל לתגמולים למשוך באופן חד פעמי. אך כיום, כספים שנצברים לאחר שנת 2008 צבועים לקצבה ורק חלק קטן ניתן למשוך כהון. 

בקרנות הפנסיה, ניתן למשוך חלק מכספי הפיצויים, בהתאם לתנאים, ומרכיב התגמולים (הפקדות המעסיק שאינם לפיצויים), באופן כללי ניתן לפדות עם קנס של 35% או באמצעות היוון לפי קיבוע זכויות.

אפשרות לתכנון בין דורי או השארה למשיכה עתידית

העמית בקופת הגמל לתגמולים יכול לעדכן מוטבים בקופות הגמל בכל רגע שיבחר. לאחר מותו יועברו הכספים למוטבים ורק במידה ולא הוגדרו יועברו ליורשים החוקיים. אפשרות נוספת היא לקבוע כי המוטבים הם היורשים על פי דין (קרי לפי צו קיום צוואה או צו ירושה). 

למה בכל זאת כדאי לקחת איש מקצוע
הפורטל הזה הוקם מתוך התפיסה שידע הוא כוח, וכל אחד מאיתנו צריך להבין מה קורה עם הפנסיה שלו, ולמרות זאת, תחום הפרישה הוא כה ייחודי (ומסובך), שיש יתרון משמעותי ללקיחת יועץ פרישה. לדוגמא, במקרה הבא:

המטרה היא כמובן לעודד אנשים לקחת קצבה ולוודא שהחוסכים לא מבזבזים את כל כספי הפנסיה שלהם בבת אחת.

במקרה של אלכס, יש לו את הנכסים הבאים:

 1. קופת גמל שנצברה לפני 2008.
 2. קרן פנסיה מקיפה המורכבת מהרכיבים הבאים:
 3. רכיב תגמולים שמשיכתו שלא כדין תהיה אחרי מס של 35% על כל הסכום.
 4. רכיב פיצויים שניתן למשיכה ללא מס
 5. קרן השתלמות

אלכס בעת הפרישה מעוניין בסכום הוני מסוים, קצבה והשארת סכום מסוים לילדיו הבוגרים.

אלכס יוכל לפעול בדרכים הבאות:

 1. סכום הוני:
 2. משיכת סכום הוני מכספי הפיצויים בפנסיה, באופן שיביא לניצול חלק מזכויותיו בקיבוע הזכויות (ולמעשה יעלה את המס על הקצבה שהוא מקבל ויקטין את הקצבה בפועל).
 3. משיכת סכום הוני מכספי התגמולים, אחרי מס של 35%
 4. משיכת סכום הוני מקופת הגמל באופן שפטור ממס.
 5. משיכת סכום הוני מקרן ההשתלמות באופן שפטור ממס. 
 6. קצבה:
 7. קבלת קצבה מקרן הפנסיה.
 8. יוכל להמיר כספים הוניים מקופת הגמל לקצבה פטורה ממס עד יומו האחרון.
 9. ירושה:
 10. הורשה ללא מס של קרן ההשתלמות וקופת הגמל
 11. הבטחת קצבאות לילדיו, באופן שישפיע על גובה הקצבה שהוא יקבל.

בגלל מורכבות נושא הפרישה, וההשלכות המיסויות הן על הקצבה, הסכום ההוני ועל הירושה שאתם משאירים, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע על מנת לוודא שההסתכלות היא רחבה וכוללת ולוקחת בחשבון את כל רכיבי החיסכון שלכם.

השוואה בקצרה של המכשירים הפנסיונים השונים:

פנסיה תקציביתפנסיה ותיקהפנסיה חדשה (מקיפה)ביטוח מנהליםקופת גמל
על מה מבוססתצבירת זכויותצבירת זכויותצבירת כספיםצבירה + הסכםצבירת כספים
קצבהעד 70% מהמשכורת הקובעתעד 70% מהמשכורת הקובעתלפי הסכום שנצבר והמקדם בתקנון (משתנה)לפי הסכום שנצבר והמקדם שנקבע בעת הרכישה (קבוע)קצבה רק על סכומים אחרי 2008
שאריםיש הגנה – אין מנגנון לקביעת אחוז הגנהיש הגנה – אין מנגנון לקביעת אחוז הגנהיש הגנה – ניתן לקבוע אחוז הגנהאין הגנה על שארים. יש ריסק – פיצוי בסכום חד פעמי למוטביםאין הגנה
תקופות הבטחהאיןאיןישיש, בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסהלא רלוונטי
מסלולי השקעהאיןאיןישישיש
היוון קצבאותישישישישעל הסכום שנצבר עד 2008
הגנה בגין אובדן כושר עבודהיש (בתנאים מסוימים)יש (בתנאים מסוימים)ישישניתן לרכוש כפוליסה נפרדת 

מקורות הכנסה נוספים

קצבאות מפנסיית שארים 

במידה ואתם זכאים לפנסית שארים (בשל מותו של העמית), תהיו זכאים לקצבת שארים. לתשומת לבכם, קצבת השארים תהיה פטורה ממס הכנסה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. נכון לשנת 2023 תקרת הקצבה המזכה (פטורה ממס) עומדת על 9,120 ש”ח.

חשוב לדעת – קצבת השארים נבחנת בנפרד מיתר הכנסותיכם, ולא יחשבו אותה יחד עם קצבת הפנסיה שלכם, וכל אחת מהן תמוסה בנפרד, ככל והפטור ממס לא חל עליכם.

קצבאות ביטוח לאומי

בעת הפרישה אתם עשויים להיות זכאים לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) וקצבאות שארים. למידע נוסף, ראו מאמר קצבאות ביטוח לאומי

פרישה לגמלאות

בעת פרישה לגמלאות, ישנם סכומים נוספים שאתה עשוים להיות זכאים להם מטעם המעסיק שעשויים לסייע לכם בצליחת המעבר לגמלאות. 

מענקי פרישה

בעת הפרישה, אתם עשויים להיות זכאים למענק פרישה, הניתן לעובד בעת פרישתו כסכום חד פעמי על ידי המעסיק, בהתאם להסכם שנחתם בין ארגון העובדים למעסיק או בין מעסיק לעובד. זהו לא מענק שחובה להעניק, אלא הטבה מסוימת שנקבעה מראש. 

לתשומת לבכם, מענק הפרישה נחשב כחלק מההכנסות בשנת הפרישה, ומתקבל כסכום חד פעמי ולכן חייב במס הכנסה ואף יכול להעלות אותכם במדרגת המס. את המענק ניתן לפרוס לפי שנים רטרואקטיבי או פריסה עד שש שנים קדימה, כדי שניתן יהיה לצמצם את חבות המס באופן אפקטיבי. חשוב לוודא שהפריסה מצמצמת את חבות המס ולא מגדילה אותה. 

ניתן לקבוע עוד על נושא זה במאמר – פריסת מענקים

מענק שנים עודפות

כפי שצוין למעלה, במידה ואתם מבוטחים בפנסיה ותיקה או פנסיה תקציבית, והגעתם ל-70% בצבירת הזכויות (המקסימום הניתן) ועבדתם שנים נוספות, תקבלו מענק על השנים הנוספות שעבדתם.

גם מענק זה ניתן לפרוס כמו מענק הפרישה, כדי לצמצם חבות במס.

ניתן לקבוע עוד על נושא זה במאמר – פריסת מענקים

האם מגיע לי גם פיצויים?


פרישה ממקום העבודה בגיל הפרישה, נחשבת מבחינת החוק כסיבה המזכה בפיצויי פיטורים. ולכן, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפני השנים שעבד אצל המעסיק. כיום, חלק גדול מהעובדים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כך שהמעסיק למעשה צובר להם את פיצויי הפיטורים במהלך שנות ההעסקה. עם זאת, חשוב לדעת שלא כך היה בעבר. לכן, בעת סיום ההעסקה והפרישה, המעסיק צריך להשלים לכם עד לסכום של 8.33% מהמשכורת על כל חודש עבודה אצל המעסיק (כאשר מאז כניסת החוק לתוקף, המעסיק יכול להפקיד 6% ולהשלים בהמשך את יתרת הפיצויים או את מלוא הסכום 8.33%). במידה ולא הופקד סכום זה, המעסיק מחויב להעביר לכם את היתרה כמענק פיצויים בסוף תקופת העבודה. 

ניתן יותר לקרוא בנושא פיצויים במאמר מורחב

פדיון ימי חופש

בעת הפרישה, העובד זכאי לפדות את ימי החופש שנצברו לו, עד לתקרה של 140 יום. ראו מאמר נפרד המסביר את כל התנאים.

פדיון ימי מחלה 

ישנם מקומות עבודה שבהם ישנה אפשרות לפדות ימי מחלה בתשלום, אם לפי הסכם עבודה או הסכם קיבוצי. חשוב לדעת שיש לפדיון ימי המחלה של עובדי מדינה מספר תנאים: 

 1. לעובד מלאו 55 שנה.
 2. אם העובד ניצל במהלך שנות העסקתו עד למועד הפרישה, עד 35% מימי המחלה שהגיעו לו, הוא יכול לפדות בכסף 8 ימים מכל 30 ימי המחלה שנותרו לו לניצול.
 3. אם העובד ניצל בין 36% ל-65 מימי המחלה, הוא יוכל לפדות 6 ימי מחלה על כל 30 ימי מחלה שנותרו לו לניצול. 
 4. אם ניצל מעל 66% מימי המחלה, אינו זכאי לתשלום פיצוי על ימי המחלה.

ראו מאמר נרחב בנושא פדיון ימי מחלה.

מסמכים שצריך לקבל מהמעסיק כחלק מהתהליך/ לקראת הפרישה:

לקראת הפרישה תזדקקו למסמכים מסוימים על מנת לוודא שקיבלתם את מלוא זכויותיכם:

טופס 161

טופס 161 הוא הודעה רשמית על סיום יחסי עובד-מעביד ומורכב מ-3 חלקים:

 1. הודעת מעסיק בנוגע לפרישת העובד.
 2. הודעת העובד הכולל מילוי בקשות ביחס למענקים להם הוא  זכאי והצהרות הנוגעות אישור הבקשה.
 3. חישוב המעסיק והנחיות לגבי קופת גמל. המעסיק ינחה את קופות הגמל וקרנות הפנסיה לגבי מאפייני הכספים וניכוי מס שבוצע או צריך להיות מבוצע בחלק זה.

לטופס 161 יש לצרף אישורי יתרה עדכניים מקופות הגמל וקרנות הפנסיה.

טופס 106 (סיכום מס שנתי)

טופס זה נדרש להגשה לצורך חישוב קצבה מוכרת (קצבה הפטורה ממס) בזמן פרישה ובירור לגבי זכאות להחזרי מס.

3 תלושי שכר אחרונים 

בעת הפרישה, תצטרכו לפנות למס הכנסה, ולהציג בפני פקיד השומה 3 תלושי שכר אחרונים. יש להגיש מסמכים אלו גם אם תלושי השכר אינם משקפים משכורות חודשיות מלאות. בחלק מקרנות הפנסיה הוותיקות יש להגיש 36 תלושי שכר אחרונים על מנת שיבוצע תחשיב פנסיה מדויק.

מכתב שחרור – מכתב סיום עבודה

על המעסיק לספק לכם  מכתבי שחרור מטעמו עבורהקופות השונות כולל קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל.

אישור ניכוי מס במקור על סכומים שהתקבלו כמו פיצויים ומענקים 

יש לצרף לדו”ח המס השנתי  גם אישור ניכוי מס במקור המפרט את גובה הפיצויים ששולמו וכמה מס נוכה מתוכם. לאחר המצאת אישור פקיד שומה לקופות השונות, חשוב לדרוש מהן אישור ניכוי מס במקור (מסמך מקורי ולא העתק בפקס או במייל).

מיסוי 

מיסוי הכספים  הוא שיקול משמעותי בקבלת ההחלטות על האופן בו ימומשו החסכונות הפנסיוניים. כפי שציינו למעלה, ניתן להשיג פטור ממס על חלקים מהכספים כמשיכות הוניות או על הקצבה ואף על כולה במקרים מסוימים. נציין כי משיכה במהלך שנות ההעסקה של כספי פיציים עלולה לפגוע ולהפחית את הזכות לפטור בעת הפרישה, ולכן לא מומלץ לבצע משיכות אלו ככל וניתן להימנעץ

קיבוע זכויות

כאשר עובד מגיע לגיל פרישה, הוא זכאי להטבות של פטור ממס אותן יוכל לנצל לטובת משיכת כספי פיצויים, קבלת מענקי פרישה, פטור על הקצבה החודשית או בהיוון כספי הקצבה.

אתם יכולים לקרוא עוד קיבוע הזכויות במאמר הבא. 

מועד הפרישה

מתי כדאי לפרוש מבחינת תאריכים?

רצוי לדחות ככל האפשר את מועד הפרישה לשלושת החודשים האחרונים של שנת המס (1 באוקטובר עד 31 בדצמבר) 

באופן זה, תוכלו לבצע פריסה של את תשלום המס על המענקים לשנים שאחרי (עד 6 שנים), כאשר תשלום המס מחושב באופן שנתי, ובשנים הבאות סביר וסך ההכנסות שלכם יהיה נמוך יותר, ולכן שיעור המיסוי יהיה נמוך יותר.

עידוד פרישה על ידי המעסיק

במידה וידוע לעובד כי המעסיק עתיד להציע תוכנית פרישה מרצון, ייתכן מאוד ויהיה עדיף לדחות את מועד היציאה לפנסיה כיוון שכך תוכלו לזכות בתנאי פרישה משופרים, כאשר המעסיק מגן על זכויותיכם עד לפרישה, כמו לדוגמא בפרישה לפנסיה מוקדמת, באמצעות פנסיה גישור שהמעסיק ממשיך לשלם את ההפרשות הפנסיוניות ואת המשכורת.

פנסיה מוקדמת

במידה ואתם מעוניינים לצאת לפנסיה מוקדמת, ללא עידוד של המעסיק, ניתן לעשות זאת, אך יהיו השלכות על הקצבה, המיסוי וניצול הזכויות. בבחינה של תנאי פנסיה מוקדמת יש לבדוק את היבטי המיסוי בצורה מעמיקה וכן להבין את הזכויות המשפטיות העומדות לפורש בעת יציאה לפנסיה מוקדמת.

תיאום מס

במידה ויש הכנסה נוספת, צריך לתאם מס בין ההכנסה הנוספת לבין הקצבה הפנסיונית. לדוגמא, כאשר אמורים לפרוש אבל ממשיכים לעבוד לאחר גיל פרישה נדרש לבצע תיאום מס בהתאם למעמדכם כבעלי מקור הכנסה נוסף. במידה ולא תבצעו תיאום מס, ינוכו 47% מקצבתכם על ידי מס הכנסה. כדי לבצע תיאום מס יש להגיש טופס 116 (טופס תיאום מס) לפקיד השומה באזור מגוריכם בצירוף תלוש שכר ואישור תשלום קצבה מהגוף המנהל את תשלום קצבת הפנסיה.

המשך עבודה לאחר הפרישה

במידה ואתם מעוניינים או צריכים להמשיך לעבוד לאחר הפרישה, ישנם דגשים שחשוב שתכירו כדי למצות את זכויותיכם.

ראו מאמר ״המשך עבודה לאחר הפרישה״ 

נכסים פיננסיים ופנסיוניים נוספים

ניתן לבחון נכסים פיננסיים ופנסיונים נוספים שיש לכם בעת הפרישה על מנת להגדיל את הקצבאות או ההון הזמין – ראו מאמר ״בדרך לפנסיה – תכנון פיננסי ופנסיוני״

העברה בין דורית

תכנון הורשה מהווה פעולה חשובה ביותר לצורך העברה מושכלת של נכסים, כספים ורכוש. חשוב לבצע תכנון מקדים מתוך מודעות לסך הנכסים הפיננסיים הנמצאים בידי הפורש. כאן תוכלו לקרוא מדריך מקיף לביצוע תהליך העברה בין דורית שלב אחר שלב.

תכנון תקציב נכון לאחר הפרישה

אין ספק כי עבור רבים מכם יציאה לגמלאות עשויה לדרוש צמצום מסוים ושינוי הרגלי החיים . עם זאת, באמצעות תכנון נכון, ניתן למקסם את אפשרויות ההכנסה וכן למזער הוצאות פחות משמעותיות, זאת במטרה לשמור על רמת חיים נאותה עבורכם. לרוב, מודעות לנכסים פנסיוניים העומדים לטובתכם ותכנון מיסוי מושכל עשויים להניב מקסימום הכנסות ולאפשר לכם לחיות את המשך חייכם בכבוד וברווחה.

נערכים לעתיד כלכלי יציב לקראת פרישה

הכנה לפרישה היא תהליך מורכב הכולל היבטים שונים, הן מבחינת מימוש הטבות מס ומזעור חבות במס, מקסום חסכונות פנסיונים, מקסום זכויות ועוד. מומלץ לבצע תכנון מקדים ולמידה של הנושאים, על מנת שתוכלו לקבל החלטות חכמות, ולבדוק מהם הנכסים הפיננסים ברשותכם ואילו פעולות מומלץ לכם לבצע על מנת להגדיל את יכולות ההכנסה שלו לאחר הפרישה ואת יכולות ההורשה לדורות הבאים. בשלב זה מומלץ להתייעץ עם מומחי תכנון פרישה, כדי להביא אותכם לתוצאות הטובות ביותר. אתם מוזמנים לפנות לייעוץ באמצעות הלינק הבא.

הכתבה עניינה אותך?
לקראת פרישה וקצת אחריה

היציאה לגמלאות מהווה אתגר כלכלי משמעותי עבור הפורש הישראלי הנדרש לכלכל את צעדיו מחדש, זאת על מנת לשמור על רמת החיים אליה הורגל במשך עשרות שנות עבודה. כדי למקסם את האפשרויות הפיננסיות ולמצות את זכויותיכם בעת הפרישה, על כל אחד ואחת מכם לבחון את הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים העומדים לרשותכם במטרה לתכנן את עתידכם הכלכלי בצורה מושכלת. כך תוכלו ליהנות משגרת פנסיה מבורכת ומהנה לצד ניצול משאבים להעברה לדורות הבאים באופן מיטבי ובהתאם לציפיות ולתכנון שלכם .  במדריך הבא תמצאו מידע מדויק לפורש בנוגע להכרת הנכסים הפנסיוניים שברשותו, סוגי הקצבאות, סוגיות מיסוי, מסלולי מוטבים או יורשים ועוד, הכל כדי שתוכלו להוציא את המיטב משנות הפרישה שלכם.

5 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533