פרישה מדומה

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

פרישה מדומה
תוכן עניינים

מהי פרישה מדומה

פרישה מדומה היא אפשרות חדשה יחסית בשוק העבודה הישראלי. פרישה מדומה מאפשרת לעובדים ליהנות מהכנסה משולבת של קצבת פנסיה, במקביל למשכורת בשל המשך עבודתם. יתרון העיקרי של פרישה מדומה הוא היכולת להתחיל ליהנות מהזכויות הפנסיוניות כמו קיבוע זכויות וקבלת קצבה, תוך שמירה על מקום העבודה והגדלת ההכנסה נטו.

יתרון נוסף של פרישה מדומה היא ניצול הטבות המס. באמצעות קיבוע הזכויות, ניתן לצמצם את חבות המס על קצבת הפנסיה שלכם. רבים לא יודעים אך קצבת הפנסיה שלכם נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית, ולכן חייבת במס שולי, קרי מדרגות המס המוכרות לכם מתלוש המשכורת יחולו גם כספי קצבת הפנסיה. קיבוע הזכויות יכול לצמצם את המס הזה, ואף לבטלו לגמרי, ובכך להפוך את המשך העבודה למשתלם יותר, זאת באמצעות חלוקת ההכנסות בין קצבת הפנסיה, למשכורת (חלקית או מלאה).

למי מתאים פרישה מדומה

ישנם מספר מקרים מוכרים בהם פרישה מדומה יכולה להיות הפיתרון עבורכם:

  1. פורשים המעוניינים להמשיך לעבוד – ישנם פורשים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר גיל הפרישה, בין אם במשרה מלאה או בין אם במשרה חלקית. באמצעות פרישה מדומה, הפורש יכול להמשיך לעבוד, אך גם להתחיל לנצל את זכויותיו בפרישה. המשך עבודה מאפשר לפורש המשך משמעות, עניין ועיסוק, ובאותו זמן יכולת ״להוריד הילוך״ ולרדת באחוזי משרה ללא פגיעה משמעותית בהכנסות.
  2. פורשים בעלי קצבת פנסיה שלא מכסה את צורכי מחייתם – רבים יגלו בזמן הפרישה, כי הקצבה הצפויה להם מקרן הפנסיה אינם מכסים את הוצאות מחייתם. במצב האופטימלי, פורש שחסך כל חייו יקבל 70% מהמשכורת שלו כקצבה מקרן הפנסיה. עם זאת, ישנם פורשים רבים שיקבלו הרבה פחות, וחלקם נאלצים להמשיך לעבוד בשל כך. באמצעות פרישה מדומה, לעובד יהיו למעשה שני מקורות הכנסה – קצבת הפנסיה והמשכורת (או שלושה מקורות – עם קצבת אזרח הותיק מביטוח לאומי). כפי שנסביר בהמשך, ניתן להגיע למשכורת כמעט מלאה גם לאחר הורדה באחוזי המשרה, באופן שיבטיח לעבוד המשך מחיה ברמת החיים לה הורגל.
  3. עובדים שיכולים לפרוש והגיעו לתקרת הזכויות בפנסיה ותיקה ואין להם שאירים – במידה ועברתם את גיל 60 והגעתם לתקרת הזכויות (70% עבור 35 שנות עבודה במשרה מלאה), פרישה מדומה יכולה להיות פתרון עבורכם. כאשר יש שאירים, קרי אנשים התלויים בכם למחייתם כגון בני/בנות זוג או ילדים עד גיל 21 או הורים וילדים נתמכים, האחרונים מסתמכים על הכיסוי הביטוחי שלכם ועל השכר המבוטח שלכם. על מנת להגן עליהם, יש יתרון בהמשך הכיסוי הביטוחי שלכם בקרן הפנסיה הותיקה (המסתמכת על השכר האחרון שלכם). במידה ואין לכם שאירים, פרישה מדומה יכולה לאפשר לכם להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה וגם להתחיל לצבור תחת קרן פנסיה צוברת או קופת גמל כספים נוספים. קופות אלו יאפשרו לכם באופן מסוים להוריש כספים למוטבים (באמצעות הבטחת קצבאות) או להגדיל את הקצבה. במידה ועדיין לא משכתם את הכספים כקצבה נוספת מקרן הפנסיה שנפתחה לאחר הפרישה המדומה, המוטבים יוכלו לקבל את סכום הצבירה שנצבר. זאת בעוד בפנסיה ותיקה, הצוברת זכויות, אין לכם אפשרות להעביר כספים שלא באמצעות קצבת שאירים לשאריכם.
  4. פורשים מעל גיל 67, המעוניינים להמשיך לעבוד – לאחר גיל 67 הכיסוי הביטוחי של ביטוח השאירים בקרן הפנסיה שלכם מסתיים. קרי, במידה ותלכו לעולמכם לאחר גיל 67 ולפני שביצעתם קיבוע זכויות והתחלתם לקבל קצבה מקרן הפנסיה, השאירים שלכם לא יהיו מוגנים, ולכן לא יקבלו קצבת שאירים. על מנת להגן עליהם, עליכם לבצע פרישה מדומה, כך שתבצעו קביעת מנגנוני השאירים והבטחת הקצבאות בקרן הפנסיה שלכם. לאחר הקביעה יהיו השאירים שלכם מוגנים במידה ותלכו לעולמכם.

תנאים לפרישה מדומה

כדי לצאת לפרישה מדומה, על העובד לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

1. הגעה לגיל הפרישה הרשמי –

גיל הפרישה הרשמי כיום בישראל הוא 67 לגברים ו-62-65 לנשים (בהתאם לשנת הלידה). ניתן להתחיל לקבל, ברוב המקרים, את הקצבה החל מגיל 60. עם זאת, עובד שטרם הגיע לגיל הפרישה הרשמי, אינו זכאי להשתמש בפטור על הקצבה במסגרת “קיבוע הזכויות”.  בחלק ממוצרי הפנסיה, כמו קרן פנסיה ותיקה, ניתן להתחיל לקבל קצבה גם במידה ומקבל הקצבה לא הגיע לגיל הפרישה, אך הגיע לגיל 60 ולמלוא הזכויות שלו (מקסימום 70%). את האפשרות הזו יש לבחון למול היתרונות של המשך עבודה וקבלת ״מענק שנים עודפות״. במקרה זה יש יתרון בהתייעצות עם מתכנן הפרישה על מנת לוודא כי אתם עושים צעד שנכון לכם מבחינה כלכלית.

2. ביטוח פנסיוני –

עובד חייב להיות מבוטח בביטוח פנסיוני (כמו קרן פנסיה חדשה או ותיקה או ביטוח מנהלים) כדי להיות זכאי לקבלת פנסיה והמשך עבודה. . חשוב לציין כי עובד המבוטח בפנסיה תקציבית אינו יכול לבצע פרישה מדומה, כל עוד הוא עובד אצל אותו המעסיק. 

3. אישור מהמעסיק –

על העובד לקבל אישור מהמעסיק שלו כדי לצאת לפרישה מדומה. המעסיק אינו חייב לאשר את הבקשה, אך אם הוא יאשר, העובד יהיה זכאי לקבל קצבת פנסיה במקביל להמשך עבודתו. ישנם מקרים בהם העובד אינו צריך את אישורו של המעסיק לצורך ביצוע של הליך פרישה מדומה, זאת בהתאם למוצר הפנסיוני שברשותו ונתונים נוספים. יש לבחון האם אתם נופלים להגדרה זאת באמצעות ייעוץ פרטני על ידי מתכנן הפרישה.

הטבות מס

כפי שציינו מקודם, גיל הפרישה מביא איתו מספר הטבות מס שניתן לנצל כחלק מפרישה מדומה. כאמור, קצבת הפנסיה אומנם חייבת במס כמו משכורת, אך  באמצעות הטבות המס, ניתן לקבוע שחלקה או כולה תהיה פטורה במס. ניתן לנצל את הטבות המס באופן חלקי או מלא על ידי ביצוע “קיבוע זכויות” ולהנות מפטור ממס עד גובה של 4,903 ש”ח (נכון לשנת 2024). לעומת קצבת הפנסיה, משכורתכם תמשיך להיות חייבת במס הכנסה לפי המדרגה הרלוונטית לכם, אך תוכלו לרדת במשרה ובשכר ולהגיע לאותה הכנסה משולבת, המורכבת מקצבת פנסיה ומשכר עבודה. 

לדוגמא: 

דני הגיע לגיל הפרישה בגיל 67 ומעוניין להמשיך ולעבוד מס’ שנים נוספות. דני זכאי להתחיל לקבל קצבת פנסיה בסך של כ-4,000 שקלים ברוטו לחודש, כאשר כיום הוא מקבל שכר חודשי של כ-15,000 ש׳׳ח ברוטו. לדני מגיעות 2.25 נקודות זכות במס הכנסה בשל היותו תושב מדינת ישראל, וללא הטבות מס נוספות. 

עבור המשכורת שלו, ישלם דני מס הכנסה  בסך 1,572 ש׳׳ח (בהתאם למדרגות המס של שנת 2024), כך שבנטו דני מרוויח 13,428 ש׳׳ח לחודש (נתעלם מהוצאות ביטוח לאומי ומס בריאות בשכר לשם דוגמא זו).

דני מעוניין להוריד באחוזי המשרה ולא לפרוש באופן מלא. עם זאת, דני מעוניין לשמור על רמת חייו ככל הניתן. דני יכול לרדת באחוזי המשרה כך שיעבוד ב-50% משרה. כתוצאה מכך, השכר החודשי שלו צפוי לרדת ל-7,500 ש׳׳ח לחודש ברוטו. במצב זה, ישלם דני מס הכנסה בסך 225 ש׳׳ח לחודש בלבד (במקום 1,572 ש׳׳ח על משרה מלאה)..

אם דני יתחיל לקבל את הקצבה הצפויה בסך 4,000 ש׳׳ח, יהיו הכנסותיו ברוטו 11,500 ש׳׳ח. כאמור, עבור השכר החודשי, ישלם דני מס ההכנסה בסך 225 ש׳׳ח בחודש. כמו כן, הקצבה הצפוייה, בסך 4,000 ש׳׳ח, לא תחוייב במס הכנסה, באמצעות ניצול מקסימלי על פטור מקצבה כחלק מקיבוע זכויות. בנוסף, דני יוכל להתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי, בסך של כ-2,300 ש׳׳ח (כולל תוספת הותק).

קרי, ההכנסה הכוללת של דני תהיה 13,575 ש׳׳ח נטו לחודש. דני יוכל להתחיל להנות מקצבת הפנסיה שלו, לשפר את איכות חייו על ידי זמן פנוי רב יותר, ללא פגיעה באיכות החיים שלו וברמתם. 

דני- בן 67המשך עבודה ללא פרישה מדומההמשך עבודה לאחר פרישה מדומה
משכורת15,0007,500
מס על המשכורת1,572-500-
קצבת פנסיה4,000
מס על קצבת הפנסיה0
קצבת זקנהלא זכאי בגלל “מבחן הכנסות” עד גיל 702,300
סה׳׳כ הכנסות13,42813,575

האם עדיף לדחות את הפרישה או לצאת לפרישה מדומה?

סכום הקצבה

בעת קביעת הקצבה, הפורש מחליט מהו הסכום שהוא זקוק לו, בהתאם למה שהוא חסך, תקופת ההבטחה למוטבים, הגנה לשאירים, מהו הסכום אותו הוא צריך למחיה ועוד. לאחר קביעת הקצבה, הקצבה נותרת קבועה ולא ניתן לשנותה בהמשך (בהתאם לתנאי הקרן). לכן, במידה ומחליטים לצאת לפרישה מדומה, חשוב שתוודאו כי הקצבה מספיקה לכם גם לאחר הפסקת העבודה בהמשך, או שיש לכם מקורות הכנסה נוספים.

דחיית קבלת הקצבה מאפשרת הקטנה של מקדם הקצבה, הזמן הצפוי לקבלת הקצבה בפועל לפי קרן הפנסיה. מקדם הקצבה הוא משתנה המבוסס על מספר השנים בהם אתם צפויים לקבל את הקצבה, בהתבסס על מין, גיל ותוחלת חיים צפויה. ככל שתתחילו לקחת את הקצבה בגיל מאוחר יותר, מקדם הקצבה יהיה נמוך יותר. 

המשמעות של מקדם הקצבה הנמוך יותר, הוא שהסכום אותו צברתם לפרישה מתחלק על פני מספר חודשים מצומצם יותר, ועל כן סכום הקצבה החודשית יהיה גבוה יותר. לדוגמא (הנתונים לשם הדוגמא בלבד וללא התייחסות לתקופת הבטחה או הגנה על שאירים):

פרישה בגיל 67פרישה בגיל 69
סכום נצבר1,000,000 ש׳׳ח1,000,000 ש׳׳ח
מקדם קצבה195185
סכום חודשי 5,1285,405

*** כחלק מתהליך תכנון הפרישה עם מתכנן הפרישה, ייבחן מהי נקודת האיזון המתאימה עבורכם.  בחלק מהמקרים עדיף להתחיל לקבל קצבה בשלב מוקדם יותר ואילו במקרים אחרים יהיה עדיף לדחות את מועד הפרישה, זאת בהתאם לתנאי קרן הפנסיה שלכם ומצבכם האישי, המשפחתי והמיסויי.

קצבת אבטלה מביטוח לאומי

חשוב לזכור שההחלטה על פרישה מדומה משפיעה גם על קצבאות אחרות, אותן אתם מקבלים. לדוגמא, ניתן לקבל קצבת דמי אבטלה מביטוח לאומי עד גיל 67. עובדים שעובדים במשרה מלאה זכאים לקבל דמי אבטלה אם יאבדו את מקום עבודתם. עם זאת, במידה ואתם זכאים לדמי אבטלה, אך באותו הזמן יש לכם הכנסה מקצבה או פנסיה חודשית – יקוזזו דמי האבטלה להם אתם זכאים עד לגובה הקצבה או הפנסיה החודשית. קרי, ייתכן ולא תקבלו בכלל דמי אבטלה או תקבלו דמי אבטלה חלקיים, לאחר קיזוז הקצבה. סעיף זה רלוונטי בעיקר לנשים, אשר יכולות לבצע פרישה מדומה החל מגיל 62-65 (בהתאם לשנת הלידה).

קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי

בעת בחינת הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי, נבחנות הכנסותיכם ממשכורת, אך קצבת הפנסיה אינה נחשבת כהכנסה לצורך זה. על כן, במידה ואתם מבצעים פרישה מדומה, סכומי המשכורת שלכם יבחנו לשם בחינת הזכאות. 

התנאי לקבל קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי נקבעת ע”י 2 תנאים:
א. גיל הפרישה (67 לגברים ו62-65 לנשים).
ב. הכנסה לטובת בדיקת זכאות לקצבה – הכנסה מעבודה של עד 9,208 ש”ח ברוטו ליחיד, או 12,277 ש׳׳ח לזוג(נכון לשנת 2024). הכנסה הגבוהה מסכומים אלו, משמעה שלא תהיו זכאים לקבל קצבת אזרח ותיק.
לתשומת לבכם, הכנסות מקצבת פנסיה אינן נחשבות להכנסות מעבודה עבור סעיף זה. עם זאת, הכנסות שאינן עבודה (כמו שכירות וריבית על השקעות) נבחנות במבחן הכנסות נפרד. 

במידה והכנסותיכם משכר העבודה גבוהות מההכנסה המקסימלית, לא תהיו זכאים לקצבת אזרח ותיק עד גיל 70. לאחר הגעה לגיל הזכאות – 70 שנים, תהיו זכאים לקבלת קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי ללא בחינת הכנסותיכם, בתוספת של 5% נוספים מקצבת האזרח הותיק המגיע לו עבור כל שנה מגיל הפרישה עד לגיל 70

קצבת שאירים בפנסיות 

ההחלטה האם לצאת לפרישה מדומה ולהתחיל לקבל קצבה, או להמשיך לעבוד ללא פרישה מדומה, משפיעה גם על זכויות השאירים והיורשים שלכם במקרה של פטירה:

  1. הפסקת ההגנה על שאירים בגיל 67 עבור חוסכים פעילים (לגברים ונשים) – כפי שהוסבר לעיל, ההגנה הביטוחית בקרן הפנסיה שלכם על השאירים היא עד גיל 67 של החוסך. המשך עבודה ללא ביצוע תהליך של פרישה מדומה יפגע בהגנות על השאירים וימנע מהם במידה ותלכו לעולמכם טרם קביעת הקצבה, את הזכות לקצבת שאירים (אך המוטבים יוכלו למשוך את כספי החיסכון כסכום הוני חד פעמי בקרנות פנסיה חדשות ופוליסות מנהלים, כפי שיפורט להלן).
  2. אופן חלוקת כספי החיסכון – במקרה של פטירת חוסך פעיל בקרן פנסיה, קרי שלא ביצע קביעת קצבה וממשיך להפקיד לקרן הפנסיה ממשכורתו, יקבלו המוטבים את סכום החיסכון כסכום חד פעמי (במידה ואין שאירים/ נגמרה ההגנה על השאירים). בעוד במקרה של פורש המקבל קצבה, גם אם כחלק מפרישה מדומה, קצבת השאירים תחולק בהתאם למסלול השאירים שבחרתם, ואם אין שאירים לפי תקופת ההבטחה שקבעתם. בחלק מביטוחי המנהלים אף יש ברירת מחדל של 120 קצבאות לשאירים ואף יותר בפוליסות החדשות יותר. 

במידה ואתם חושבים על פרישה מדומה, מומלץ להתייעץ פרטנית עם מתכנן פרישה, שיוכל לבחון את מצב התנאי קרנות הפנסיה שלכם, מצבכם האישי והרפואי, כמו גם של השאירים שלכם. זאת על מנת לוודא שאתם מגינים על היקרים לכם גם לאחר לכתכם.

הנה כמה המלצות לעובדים שמתכננים לצאת לפרישה מדומה:

●      בדקו את זכויותיכם הסוציאליות והפנסיוניות לפני הפרישה המדומה. יש לוודא מהי קרן הפנסיה בה אתם חוסכים ומהם תנאיה. האם ניתן לצאת לפרישה מדומה ובאילו תנאים.

●   התחילו לתכנן את הפרישה המדומה מראש. חשוב לתכנן את הפרישה המדומה מראש. להבין כמה אתם אמורים לקבל מקצבת הפנסיה, באיזה אחוז משרה אתם יכולים לעבוד ועבור אילו סכומים, והאם כלל ההכנסות יספיקו לכם לצורכי חייכם. 

  • דברו עם המעסיק על האפשרות של פרישה מדומה. אם אתם מתכננים לעבוד לאחר הפרישה, חשוב לוודא שהמעסיק יהיה מוכן לקבל את הבקשה שלכם לפני שאתם מתכננים את המהלך ומתחילים לבצע את קיבוע הזכויות.
  • בדקו האם הפרישה המדומה עשויה לפגוע לכם בזכויות אחרות להם אתם זכאים, כמו קצבת אבטלה, קצבת אזרח ותיק ועוד
  • בחנו את מצב השאירים שלכם וודאו כי אתם מגינים עליהם במידה ואתם יוצאים לפרישה מדומה או ממשיכים לעבוד ללא פרישה מדומה ודוחים את קבלת הקצבה.
  • בצעו תכנון פרישה מסודר על ידי מתכנן פרישה שיוכל לסייע לכם להבין את הצרכים והמטרות שלהם, והאם הפרישה המדומה מקדמת אותם או לא. כמו כן, מתכנן הפרישה יוכל לבחון את ההגנות שלכם ואת התנאים של קיבוע הזכויות וקבלת הקצבה, לשם וידוא כי אתם מגינים על זכויותיכם, זכויות השאירים והמוטבים שלכם וכמובן את נושא המיסוי.

לסיכום

פרישה מדומה היא אפשרות חדשה יחסית בשוק העבודה הישראלי, המאפשרת לעובדים להמשיך לעבוד וליהנות מהכנסה משולבת של קצבת פנסיה והכנסה מעבודה. פרישה מדומה מאפשרת לכם לנצל את הטבות המס המגיעות לכם כפורשים.

עם זאת, חשוב לזכור שיש גם כמה השלכות של פרישה מדומה, שצריך לקחת בחשבון לפני קבלת החלטה על פרישה מדומה. אם אתם מתכננים לצאת לפרישה מדומה, חשוב לבדוק את התנאים לפרישה מדומה, ולהיערך בהתאם. חשוב גם להתייעץ עם מתכנן פרישה, על מנת לקבל מידע מקיף על השלכות הפרישה המדומה, ולקבל החלטה מושכלת עבור הצרכים האישיים שלכם ושל התא המשפחתי שלכם, בהסתמך על קרנות הפנסיה השונות בהם חסכתם והתנאים שלהם. מתכנן פרישה יוכל לבחון אתכם באמצעות סימולטורים את נקודות האיזון ובכך תוכלו לקבל את ההחלטה המתאימה עבורכם. 

הכתבה עניינה אותך?
פרישה מדומה

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

4 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 הוא חוק הקובע את הגיל בו עובדים זכאים לפרוש מחמת גילו ממקום עבודתם, קרי לצאת לגמלאות ואת הזכויות הנובעות מגיל פרישה זה. גיל זה נקבע בחקיקה ובהסכמים קיבוציים.

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533