קיבוע זכויות

קיבוע זכויות

המדריך המלא על קיבוע זכויות!

קיבוע זכויות הוא אחד המונחים והאירועים החשובים בעת הפרישה. קיבוע זכויות הוא תהליך של קביעת אופן חלוקת סל ההטבות מס לפרישה שניתן על ידי המדינה. קיבוע הזכויות הוא מהלך חד פעמי שלא ניתן כמעט לחזור בכם מהחלטותיכם, ולכן חשוב לבצע את ההליך באופן שקול. צעד זה יכול לשפר את מצבכם הכלכלי בפרישה באופן משמעותי, כך שתוכלו להנות מתקופת הפנסיה ולמקסם את הכסף שנשאר לכם בכיס למימון מחייתכם.

תוכן עניינים

אז מה זה בעצם “קיבוע זכויות”?

כחלק מתיקון מס’ 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012, המדינה העניקה לכל פורש/ת בישראל “סל הטבות”, הניתן לניצול במהלך שנות העסקתו או בעת הפרישה, באופן שיאפשר לו לצמצם את חבות המס ולהגדיל את הסכומים שניתנים לו כחלק מהפיצויים והפרישה. נכון לשנת 2023, סל ההטבות הוא בגובה של  853,632 ש”ח, אך צפוי לגדול עד לסכום של כ-1,000,000 ש׳׳ח עד לשנת 2025.

מטרתו של סל הטבות זה הוא לעודד אתכם, הפורשים, לנצל את חסכונותיכם לעת פרישה לאורך כל התקופה, זאת באמצעות עידוד לקיחת הכספים כקצבה, ולא כסכום חד פעמי. זאת מתוך הנחה, המבוססת על מחקרים, שאנשים שמקבלים סכומי כסף גדולים באופן חד פעמי, יתקשו לשמור את הכסף לאורך זמן. 

הגדלת סכום ״סל ההטבות״ כחלק מקיבוע הזכויות לפי שנות הפרישה:

שנת הפרישהשיעור הפטורתקרת הפטור על הקצבה החודשית בש”חתקרת הפטור הכוללת בש”ח (סה”כ)- לפי תיקון 190 לפקודה.
201243.5%3,563641,277
201343.5%3,615650,673
201443.5%3,684663,201
201543.5%3,680662,418
201649%4,106739,116
201749%4,096737,352
201849%4,106739,116
201949%4,155747,936
202052%4,410793,728
202152%4,525791,856
202252%4,606810,576
202352%4,742853,632
202452%4,742 *853,632 *
2025 והלאה67%6,100 *1,099,872 *

* צפי משוער. יעודכן בכל תחילת שנת המס בהתאם לנתוני משרד האוצר ורשויות המס.;

לקראת ולאחר הפרישה, חשוב יותר מתמיד לנהוג בצורה אחראית לגבי הכסף שחסכתם או שברשותכם, משום שלא ניתן לדעת לכמה שנים תזדקקו לו, מה יהיה מצבכם הבריאותי או האירועים הבלתי צפויים שיקרו לכם, והקושי הרב יותר לשוב לשוק העבודה במידה ותצטרכו כסף בעתיד.

מה הוא סל ההטבות וכיצד הוא בא לידי ביטוי?

סל ההטבות הוא בסוף הטבה שמפחיתה את מיסוי הכספים שצברתכם לפרישה.הזכאות לפטור ממס בגין קיבוע זכויות מתחילה בגיל פרישה או בגיל בו מתקבלת קצבת הפנסיה (המאוחר מבין האפשרויות). כך למשל, אישה שהגיעה לגיל 60 והיא מקבלת פנסיה אולם היא לא הגיעה לגיל פרישה – אינה זכאית לפטור בשלב זה. הגיל בו מתאפשר לבצע קיבוע זכויות נקרא: “גיל הזכאות”. 

ניתן לנצל את “סל ההטבות” לו זכאי כל אדם בגיל הפרישה ו/במהלך חייו ע”י:

1. פטור ממיסוי קצבת הפנסיה החודשית 

 קצבת הפנסיה החודשית היא כמו משכורת, אותה אתם מקבלים מקרן הפנסיה ואתם אפילו מקבלים תלוש ״משכורת״ חודשי מקרן הפנסיה וממלאים טופס 101 אחת לשנה. הקצבה החודשית חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס בדיוק כמו משכורתכם, אך כחלק מקיבוע הזכויות ניתן לקבל פטור ממיסוי הקצבה עד לגובה מסוים מהקצבה. באופן זה, המס יחול על חלק ממשכורתכם ולא על כולה, ולמעשה, מדרגות המס יחולו רק על היתרה מהקצבה לאחר הפחתת הסכום המקסימלי הניתן מבחינת תקרת הקצבה המזכה (לפי קיבוע הזכויות)

הפטור המקסימלי שניתן לקבל על קצבה חודשית, נכון לשנת 2023, הוא 4,742 ₪ שהם כ52% מתקרת הקצבה המזכה (9,120 ₪  נכון לשנת 2023). כלומר, במידה ויש לכם את הפטור המקסימלי, תשלמו מס רק על היתרה בקצבה לאחר הפחתת הסכום של 4,742 ש׳׳ח.

בשנת 2025 צפוי לגדול הפטור לכ-6,100 ₪ שהם 67% מתקרת הקצבה המזכה.

לדוגמא: במידה והקצבה שלכם היא 10,000 ש׳׳ח, תפחיתו את הסכום של 4,742, ורק על סכום זה תשלמו מס:

פורש/ת שהתחילו לקבלת קצבה פנסיה של כ10,000 ₪ בחודש וניצל את הפטור המקסימלי על הקצבה החודשית למעלה יפחית מהקצבה את גובה הפטור (4,742 ₪ נכון לשנת 2023) ויחוייב במס הכנסה רק על ההפרש הנותר שהם 5,258 ₪ ובכך יפחית משמעותית את חבות המס שלו.

10,000-4,742 = 5,258

על סכום זה, בגלל 2.25 נקודות הזיכוי לגבר תושב ישראל (ו-2.75 לאישה), לא תשלמו מס הכנסה, ועל כן כל הקצבה שלכם בסך 10,000 ש׳׳ח תהיה פטורה.

מה היתרונות של שימוש בפטור? (כמובן שניתן לשלב ביניהם)

  • פטור ממיסוי על קצבה במהלך כל שנות חייכם. 
  • פטור ממס בעת היוון קצבה  (משיכת חד פעמית של כספי הפנסיה- לפי תנאים להיוון קצבה)
  • פטור ממס על משיכה של מענקי פרישה כמו פיצויים, ימי מחלה ומענקים נוספים

חסרונות – בעת פטירה למעשה ההטבה הזאת נעלמת 

כמובן שלא חייבים לנצל את כל הפטור על הקצבה החודשית וניתן להשתמש בנוסחת הקיזוז (ניתן לקרוא בהרחבה במדריך המלא לנוסחת הקיזוז).

2. משיכת פיצויי פרישה (ניתן לקרוא בהרחבה במדריך המלא לפיצויים)

כחלק מ”סל ההטבות” רשאי כל אדם למשוך את כספי הפיצויים שלו אשר יופחתו מ”סל ההטבות”. על כל שנת עבודה רשאי אותו אדם למשוך סכום של עד 13,310 ש”ח לשנה (נכון לשנת 2023). בעת הפרישה ישתמשו בנוסחת הקיזוז כדי למקסם את זכויותיכם. נוסחת הקיזוז מאפשרת להפחית כל סכום אשר נוצל במהלך 32 שנות עבודתו האחרונות של העובד ירד מסך “סל ההטבות”. אדם שלא משך כלל מענקי פרישה במהלך השנים שהוגדרו, יקבל פטור מקסימלי.  (ניתן לקרוא בהרחבה במדריך המלא לנוסחת הקיזוז)..


* חשוב לדעת- פיצויים פטורים שהתקבלו לפני שנת 2012 וחלפו 15 שנה לפני קבלת הקצבה, קרי הפרישה, לא יקוזזו לפי נוסחת הקיזוז.

אחרי 2012, אם פדית ויש לך פחות מ-32 שנה עד גיל הפרישה, אז יחושבו הפיצויים הפטורים ויקוזזו לפי נוסחת הקיזוז מסל הפטורים.

בשיטת נוסחת הקיזוז, החלטות שמתקבלות במהלך השנים בנוגע לטיפול בכספי הפיצויים בעת עזיבת מקומות העבודה, יכולות להשפיע מאוד על התוצאות המיסויות ועל ההכנסות בנטו של הפורש לאחר הפרישה הסופית לגמלאות.
בקצרה, כאשר מתכננים לעזוב מקום עבודה, חשוב לשקול בזהירות את האפשרויות בנוגע לטיפול בכספי הפיצויים מכיוון שלהחלטות אלו יש משמעויות עתידיות בטווח הארוך שלא תמיד מודעים אליהם ללא איש מקצוע המלווה אתכם.

חשוב לדעת! כי היחס בין כספי התגמולים וכספי הפיצויים שונים בעת מימוש מבחינת סל ההטבות (תגמולים מחושבים ביחס של 1:1 לשקל ואילו כספי הפיצויים ביחס של 1:1.35 לכל שקל). כלומר, בעת פדיון כספי הפיצויים הפטורים, בעוד הסכום שפדיתם הוא 100,000 ש׳׳ח, הסכום שייחשב להפחתה ב״סל ההטבות״ יהיה 135,000 ש׳׳ח.


לדוגמא:

רועי עבד בין 2012 לשנת 2023 בחברת החשמל. לאחר הגעתו לגיל פרישה, הוא פרש ב-2023 והחל לקבל קצבת פנסיה חודשית בסך 8,500 ₪. 

בין 1997 לשנת 2012 (15 שנה), רועי עבד במשרד ממשלתי. בעת פיטוריו, קיבל רועי פיצויים בסך 200,000 ₪, כאשר 120,000 ₪ מתוך הסכום היו פטורים ממס. 

בין שנת 2012 לשנת 2023 עלה המדד ב-6%.

כדי לחשב את ההפחתה בפטור המס, נצטרך לדעת את הסכום שנמצא פטור ממס, 120,000 ₪, ולהכפיל אותו בצירוף מקדם(בדוגמה הזו 1.35- לכספי פיצויים) ולכפול את התוצאה בשיעור העלייה במדד (בדוגמה הזו 1.06).

120,000 ₪ * 1.35 * 1.06 = 172,620 ₪

כעת נחשב את סל ההטבות בשנת 2023, שיש להפחית ממנו את הסכום שחישב לפטור (172,620 ₪). נחלק את הסכום הנשמר (סל ההטבות פחות ההפחתה בפטור) ב-180 חודשים (מספר החודשים נקבע בחוק) כדי לקבוע את הפטור החודשי:

סל ההטבות – ההפחתה בפטור = סכום נשמר 853,632 ₪ – 172,620 ₪ = 681,012 ₪

681,012 ₪ ÷ 180 = 3,783.40 ₪

לכן, הפטור החודשי של רועי הוא 3,783.40 ₪.

3. היוון כספי קצבת הפנסיה

  • חשוב – ניתן להוון כספי קצבה רק במידה ויש לכם קצבה מינימלית של לפחות 4,850 ש׳׳ח (הסכום נכון לשנת 2023) 
  • על קרנות פנסיה ותיקות או תקציביות חלים תנאים שונים להיוון (ניתן לקרוא בהרחבה במדריך המלא להיוון). 

היוון קצבה משמעו, קבלת סכום הוני חד פעמי בתמורה להפחתה בקצבה העתידית של מקבל הקצבה, בין אם מדובר במקבלי קצבה מפנסיה תקציבית, מפנסיה ותיקה , מפנסיה חדשה או מביטוח מנהלים. היוון קצבה מתבצע כאשר הפורש מעדיף לקבל סכום גדול פעם אחת במקום לקבל את הקצבה בחלקים חודשיים.

ניתן לבצע היוון קצבה כחלק מקיבוע הזכויות, כך שחלק מכספי הפנסיה יימשכו כסכום הוני חד פעמי במקום לקבל אותם כקצבה חודשית, ע”י קיבוע זכויות במסגרת “סל הפטורים” והפחתה מ”סל הפטורים” ע”י נוסחת הקיזוז (במספר תנאים, ניתן לקרוא בהרחבה במדריך המלא להיוון). 

היוון הקצבה גם פטור ממס הכנסה עד סכום מסוים (לפי תקרת הפטור – 853,632 נכון לשנת 2023), מה שמאפשר לכם גם להימנע מתשלום מס וגם מאפשר לכם להשתמש בסכומים המהוונים למטרות אחרות כמו השקעה, רכישת נכסים, כיסוי הלוואות או כל דבר אחר. 

ניתן להחליט גם במהלך תקופת הפרישה, לאחר שהתחלתם לקבל את הקצבה, על היוון חלק מסכום הקצבה המשולמת (בהתאם לתנאי הקרן המשלמת), אך סכום מהוון זה יהיה חייב במס שולי. ישנה אפשרות לנצל את יתרת הזכויות שלכם כחלק מקיבוע הזכויות, כדי לצמצם את חבות המס. ככל וניצלתם את כל ״סל ההטבות״ כחלק מקיבוע הזכויות, תוכלו לבצע פריסת המס על הסכום המהוון עד מקסימום של שש שנות פריסה קדימה או אחורה, בהתאם לאישור מנהל רשות המיסים. כך, תוכלו להקטין את המס השולי שיחול על סכום זה.

יש לציין שיש לפורשים אפשרות להשתמש בהיוון כספי הקצבה באופן פטור ממס במקום לשלם מס על כספים קצבתיים וכן על סכומי פיצויים בפרישה, תוך שריון עתידי של פטור ממס על סכומי פיצויים כאשר הם נפרשים במקביל להיוון. מומלץ להתייעץ עם מתכנן הפרישה שלכם כדי לוודא מקסום ההטבות בהתאם למצבכם האישי. 


לדוגמא:
לדוגמה, אם הפורש זכאי לקצבה חודשית של 12,000 ₪ והוא בוחר לעשות היוון קצבה של 25% לכל החיים, קרי יפחית 3,000 ש׳׳ח מהקצבה, הוא יקבל קצבה חודשית של 9,000 ₪ וסכום חד פעמי של 540,000 ₪, ועדיין יקבל קצבה חודשית בסכום הגבוה מהקצבה המינימלית.


פרישה מדומה וקיבוע זכויות

פרישה מדומה מאפשרת למי שהגיע לגיל הפרישה להתחיל לקבל קצבת פנסיה, אך להמשיך לעבוד. כחלק מפרישה מדומה יבוצע הליך “קיבוע זכויות”, בו תוכלו לנצל את הטבות המס על קצבת הפנסיה המתקבלת. 

*ניתן לקרוא בהרחבה במאמר “פרישה מדומה

לסיכום, קיבוע זכויות הוא צעד חד פעמי שמבוצע בעת הפרישה ויכול לחסוך לכם לא מעט כסף. יש חשיבות רבה להבנת מצבכם ומה עדיף לכם – קצבה גבוהה יותר או משיכת כספים פטורים באופן חד פעמי, כאשר לכל החלטה שלכם יש השלכה על המס שיחול עליכם בשנים הבאות.


חשוב לזכור – סל ההטבות העומד לרשות כל פורש יהיה בסך של כ-1 מליון ש”ח משנת 2025. את סל הטבות זה, ניתן לנצל במספר אופנים כמו מימוש הפטור על הקטנת הקצבה החייבת, קבלת תשלומי מענק פרישה ו/או כספי פיצויים בפטור ממס ו/או היוון כספי קצבה לסכום הוני .


יש להגיש בקשה לקבוע זכויות בצורה מסודרת ובנויה היטב. זהו הליך שמבוצע פעם אחת במהלך הפרישה ולא ניתן לחזור בכם מההחלטות שבוצעו בעת קיבוע הזכויות בתום 120 יום ממועד השינוי. המשמעות מכרעת בפני הפורש ולכן חשוב לבצע תכנון פרישה על מנת להימנע משלומי מס מיותרים בהווה ובעתיד. ניתן אומנם לקבוע את קיבוע הזכויות באופן עצמאי, אך מומחה פרישה יכול לסייע לכם למקסם את זכויותיכם ולוודא שאתם מתאימים את קיבוע הזכויות למצבכם האישי והמשפחתי.

הכתבה עניינה אותך?
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533