ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

כחלק מתכנון הפרישה, חשוב לבחון גם את יתר ההגנות החלות עליכם, וביניהן מה יקרה במידה ויהיה מצב רפואי שימנע מכם לקבל החלטות על עצמכם, קרי תהיו חסרי כשרות משפטית, זמנית או קבועה. מצב זה יכול לקרות בין רגע וללא הכנה מראש, גם בגיל צעיר אך בעיקר בגילאים מבוגרים יותר. ייפוי כח מתמשך יאפשר לכם לקבוע מי יהיה אחראי לכם, ואת התנאים וההוראות לפעולות שיבוצעו בנוגע למצבכם הרפואי, הפיננסי או האישי. זאת במידה ולא תימצאו עוד בתפקוד מלא המאפשר פעולות יום- יומיות פשוטות או צלילות הדעת.

ייפוי כח
תוכן עניינים

במצב כזה, יצטרכו למנות לכם אפוטרופוס (בין אם מקרובי משפחתכם, או במידה ואין, עמותה), שיפעל לפי שיקוליו להבטחת צרכיכם. אפשרות נוספת היא החלטה מראש על מה יקרה במידה ותגיעו למצב של חוסרכשרות

הדבר נכון גם לגילאים צעירים יותר אך מהותי מאוד בגיל זה. ייפוי כח מתמשך יאפשר לכם להחליטאדם המוגדר על ידיכם לבצע פעולות עבורכם בתחומי החיים השונים והחשובים, לשנים רבות קדימה, במיוחד כאשר לא 

מהי פגיעה בכשרות

פגיעה בכשרות משמעה פגיעה ביכולתכם לקבל החלטות שקולות בנוגע לתחומי חייכם. אחד המקרים הנפוצים הוא במידה ועברתם ארוע רפואי כלשהו, ואינכם בהכרה, קרובי משפחתכם יאלצו לקבל החלטות בשמכם. כמו כן, בגילאים מבוגרים יותר ישנה ירידה קוגנטיבית ומחלות נוספות הפוגעות בשיקול הדעת ויכולת קבלת החלטות, כמו דמנציה ואלצהיימר.

יש לא מעט מקרים בהם מנצלים את הירידה הקוגנטיבית למטרות פסולות. ישנם נסיונות לניצול של חולים חסרי ישע, המנוצלים על ידי אחרים או המתבקשים לבצע פעולות שונות עבורם – פעולות שלא היו נוקטים בהם לו היו צלולי דעת (לדוגמא רישום צוואה לטובת המנצל, העברות כספים ועוד).

במקרים של ירידה דרסטית ביכולת קבלת ההחלטות, יש צורך בפניה של הקרובים לבית משפט, על מנת שהוא יקבע שאינכם מסוגלים לנהל את ענייניכם בעצמכם, וימנה אפוטרופוס להגנה עליכם. זהו תהליך שלוקח זמן ומצריך התעסקות של קרובי המשפחה עם בתי המשפט. בדרך כלל, אפוטרופוס זה יהיה אחד מקרובי המשפחה (ילדים, בן או בת זוג), אך במידה ולא יהיה אפוטרופוס מהקרובים, תמונה עמותה כאפוטרופוס עבורכם. חשוב לדעת שלא תמיד האפוטרופוס יפעל בהתאם לאיך שאתם הייתם פועלים, ועל כך, בין היתר, בא ייפוי הכח המתמשך לענות.

מהו ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח הוא מסמך או הרשאה הניתנת על ידי אדם, הנותן אישור חוקי לאדם אחר המוגדר על ידו, לבצע פעולות עבורו בפיקוח מינימלי הנדרש. ייפוי הכח יכול להתייחס לתחומים שונים ולהיות מוגבלים לפי החלטת המייפה (מי שמעניק את ייפוי הכח למיופה).

ייפוי כח מתמשך הוא אותו אישור משפטי, אך הוא תקף רק לתקופה בה האדם לא יוכל עוד לבצע פעולות בצורה צלולה ושוטפת. דהיינו, מדובר על אדם בגיר, צלול ובעל כושר שיפוטיות, אשר בוחר להעמיד לרשותו אדם מטעמו (להלן: מיופה הכח), אשר יוכל לבצע עבורו ובשמו פעולות באופן חלקי או מלא, בתקופה שמייפה הכח לא יהיה בעל כושר מנטלי או פיזי. 

 ייפוי הכח יכול להתייחס לתחומים מסוימים כגון: 

 • היבטים פיננסים: ביצוע תשלומים, ביצוע העברות כספיות וניוד כספים, רכישות בכרטיס אשראי, השקעת כספי המייפה ועוד, השכרת דירת המייפה בעת שהותו בהוספיס. 
 • היבטים רפואיים: רכישת תרופות עבור אדם חולה, חתימה על פעולות רפואיות בעת שאדם אינו במצב הכרתי או תפקודי תקין (כמו החלטה על ניתוק ממכשירים), רכישת תרופות או ציוד רפואי ועוד. 
 • היבטים אישיים או עסקיים: כגון החלטה על האם המייפה ישהה בבית אבות או מוסד טיפולי או בביתו, רכישת מזון, העברה או קניה של רכוש או ציוד, ניסוח מכתבים בשמו של מייפה הכח, חתימה על מסמכים משפטיים, ועוד.

ייפוי כח מתמשך יכול לכלול בתוכו הנחיות מדויקות מבעוד מועד לגבי טיפול בנושאים שונים אך גם הגדרה מהם התחומים בהם אין למיופה הכח זכות להחליט בעצמו. 

ניסוח ייפוי כח מתמשך מבעוד מועד

ההמלצה המשפטית היא לנסח ייפוי כח מתמשך ולמנות מיופה כח מבעוד מועד, משום שאינכם יודעים האם ומתי אתם עתידים לאבד את כושר התפקוד המנטלי שלכם, בין אם בצורה חלקית או מלאה. חשוב לקבל את ההחלטות האלו כאשר אתם מודעים וצלולים, כך שהמינוי יכלול את כל ההוראות שחשובות לכם, לדוגמא:

 • מי יהיה המיופה מטעמכם?
 • האם תרצו לאפשר למיופה הכח גישה לחשבונכם לשם מימון ההוצאות?
 • האם תרצו להישאר עם טיפול רפואי בבית ככל והעלויות מאפשרות את זה?
 • האם תרצו להשכיר את דירתכם ולהשתמש בכסף לשם מחיה במוסד?
 • האם תרצו שימשיכו לתת בשמכם מתנות לנכדים חדשים או לימי הולדת?\
 • האם תרצו שלא יאריכו את חייכם באופן מלאכותי?

ניסוח של ייפוי כח מתמשך יבטיח שרצונותיכם ימולאו גם במידה ולא תהיו צלולים יותר, ולכן חשוב לבצעו באופן מפורט ככל הניתן. 

שימו לב, שישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת של מייפה הכח בייפוי הכוח המתמשך על מנת שיוכלו לבצען (לדוגמא: תרומות ומתנות בסכומים מסוימים על ידי מיופה הכח). כמו כן, ישנן פעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית המשפט לצורך ביצוען (לדוגמא: עסקאות במקרקעין של מייפה הכח).

בחירת מיופה הכח בייפוי כח מתמשך 

מיופה הכח הוא מי שיפעל מטעמכם באמצעות ייפוי הכח המתמשך. לרוב מדובר בשארים, כלומר בילדים של מיופה הכח. יכול להיות לצורך זה גם קרוב משפחה מדרגה ראשונה כגון אח או אחות. אולם במידה ואין לאדם מיופה כח מטעמו, בין אם אין לו ילדים או שאינם כשירים או מסוגלים לטפל בו מסיבות שונות, יוכל האדם להעביר את ייפוי הכח לקרוב משפחה (כגון אחיין בגיר, דוד קרוב, בן דוד), או לכל אדם קרוב הכשיר ומוכשר לטפל בו, שלא עבור שירות טיפול מוסמך בעד תשלום. חשוב להדגיש, כי האדם עצמו יוכל לבחור כל מיופה כח מטעמו, כל עוד יוכיח יחסי קירבה, כשירות מיופה הכח וצלילות מחשבתית של מייפה הכח עצמו בעת הבחירה. 

מיופה הכח לא יכול להיות:

 • אדם שגילו מתחת ל-18 שנה. 
 • אדם שלו עצמו יש אפוטרופוס, דבר המעיד על חוסר צלילות או מגבלה משמעותית. 
 • מטפל מוסמך- אדם הנמצא בשירות טיפולי מטעם גורם מוסמך, ומבצע את הטיפול באדם למטרות כספיות. אלא אם מדובר בקרוב משפחה, שיוכח כי טובת מייפה הכח עומדת מלפניו. 
 • בעל בית- מדובר באדם המספק מגורים למייפה הכח, אלא אם מדובר בקרוב משפחה. 
 • עורך דין- מדובר על עורך הדין העורך את ההסכם. 
 • מיופה כח לאחרים- אדם שמיופה כח לשלושה אנשים אחרים ומעלה )שאינם נמנים על קרובי משפחתו). 
 • בייפוי כח רפואי- אינו יהיה בעל המקצוע שהחתים את הסכם ייפוי הכח הנ”ל. 
 • סייג לעניינים פיננסים- אדם בפשיטת רגל או פסילה הניתנת על ידי בנק ישראל. 

תהליך הכנת והגשת ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך נעשה על ידי עורך דין בעל הסמכה ספציפית להכנת ייפוי כח מתמשכים. עורך הדין ינסח את ייפוי הכח לאחר פגישת היוועצות איתכם וירשום את כל ההנחיות והבקשות השונות על שתבקשו. לאחר מכן, עורך הדין יחתים אתכם ואת מיופה הכח על ייפוי הכח המתמשך ויגיש אותו לרשויות המדינה – האפוטרופוס הכללי. 

פיקוח האפוטרופוס הכללי

חשוב להכיר את האפוטרופוס הכללי – זהו הגוף המדיני מטעם הממשלה האחראי על מינוי ופיקוח האפוטרופוסים במדינה, לרבות מיופי הכח שהוגדרו מתוקף ייפוי כח מתמשך. לאחר עריכת ההסכם, עורך הדין ידווח לאפוטרופוס הכללי על עריכת ייפוי הכח המתמשך ויקבל את אישורו. בעת כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף, יש לדווח לאפוטרופוס הכללי, אשר יפקח על פעולותיו של מיופה הכח בהתאם לזכויות והמגבלות שנקבעו.  

כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף ופקיעתו

כדי שההסכם יכנס לתוקף, וייפוי הכח יחול על האפוטרופוס שיוגדר ככזה באופן רשמי על ידי האפוטרופוס הכללי, על מיופה הכח ועורך הדין מבצע ההסכם (או מי מטעמו) להוכיח אי כשירות או אי צלילות הדעת של מייפה הכח. כל זאת בהתאם להנחיות שנקבעו בהסכם ייפוי כח מתמשך מבעוד מועד. תהליך זה יכלול מסמכים רפואיים, משפטיים וחתימה של עורך הדין והאפוטרופוס. בדרך כלל נקבע כי אישור רופא יעיל על אי כשירות – ללא צורך בפניה לבית משפט.

ייפוי הכח המתמשך יהיה בתוקף (ככל ולא בוטל או היו תנאים להפסקתו בייפוי הכח עצמו), עד לפטירת מייפה הכח. לאחר פטירתו של מייפה הכח – למיופה אין זכות להמשיך לפעול מתוקף ייפוי הכח ויש לפנות להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

ביטול ייפוי הכח המתמשך

תנאים לביטול ייפוי הכח המתמשך

אדם שערך הסכם ייפוי כח מתמשך יוכל לבחור לבטל אותו בכל עת – גם טרם כניסתו לתוקף וגם לאחר כניסתו. בהתאם לכך, האדם יוכל לשנות את ההנחיות שלו למינוי מיופה הכח. כל שינוי יעשה באמצעןת עורך הדין. 

סייג לביטול זה: אם האדם הגדיר בתנאי ההסכם, טרם כניסתו לתוקף, כי בהיכנס ההסכם לתוקף, יאמר האדם כי ההסכם מבוטל, לא יהיה ההסכם מבוטל. במקרה כזה עורך הדין יפנה את ההסכם ובקשת השינוי לידי החלטת בית משפט. 

מי יכול לבקש את ביטול ייפוי הכח המתמשך

מעבר למייפה הכח עצמו, יוכלו גורמים נוספים לפנות בשמו לבית המשפט בבקשה לביטול הסכם ייפוי כח מתמשך, וזאת במידה ויטענו כי האפוטרופוס אינו מיטיב עם מייפה הכח או כי יש עילה ממשית וסבירה לביטול ההסכם וכי ישנו אפוטרופוס אחר שיעמוד לרשות מייפה הכח. הגורמים הינם:

 • קרובי משפחה של מייפה הכח. 
 • חברים קרובים למייפה הכח
 • היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו
 • בית המשפט עצמו במקרים מסוימים יוכל לבטל את ההסכם על דעת השופטים. 

לסיכום, ייפוי כח מתמשך הוא כלי נוסף להגנה עליכם, הרלוונטי בעיקר לאחר הפרישה ובעת זקנה. באמצעות ייפוי הכח המתמשך תוכלו לוודא ולקבל החלטות מבעוד מועד לגבי הטיפול בכם, מי יטפל בכם ואיך. חשוב לבחון מהם ההוראות על פיהם תרצו שידאגו לכם במידה ולא תהיו צלולים יותר, ותכניסו אותם כחלק מייפוי הכח המתמשך. במידה ואתם מעוניינים במידע נוסף או שעורך דין מוסמך יפנה אליכם בנושא – צרו קשר ב”יש לכם שאלה?”

הכתבה עניינה אותך?
ייפוי כח מתמשך

כחלק מתכנון הפרישה, חשוב לבחון גם את יתר ההגנות החלות עליכם, וביניהן מה יקרה במידה ויהיה מצב רפואי שימנע מכם לקבל החלטות על עצמכם, קרי תהיו חסרי כשרות משפטית, זמנית או קבועה. מצב זה יכול לקרות בין רגע וללא הכנה מראש, גם בגיל צעיר אך בעיקר בגילאים מבוגרים יותר. ייפוי כח מתמשך יאפשר לכם לקבוע מי יהיה אחראי לכם, ואת התנאים וההוראות לפעולות שיבוצעו בנוגע למצבכם הרפואי, הפיננסי או האישי. זאת במידה ולא תימצאו עוד בתפקוד מלא המאפשר פעולות יום- יומיות פשוטות או צלילות הדעת.

5 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533