חלוקת חיסכון פנסיוני בגירושין או פרידת ידועים בציבור

חלוקת חיסכון פנסיוני בגירושין או פרידת ידועים בציבור

עומדים להתגרש? ידועים בציבור שעומדים להיפרד? חשוב שתדעו שזכויות פנסיוניות הנצברות על ידי בני זוג במהלך חיי הנישואין שלהם נחשבות כרכוש משותף מבחינה משפטית ומחולקות בצורה מאוזנת במידה ובני הזוג נפרדים. בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו. מטרת החוק היא להסדיר את כללי החישוב ומועדי החלוקה של הזכויות הפנסיוניות בין בני הזוג ולהגן על המגיע להם מכוח החוק עד למימוש החיסכון בפועל. במאמר זה נעסוק בחלוקת הזכויות הפנסיוניות של בני זוג הנפרדים לקראת תהליך הפרישה, נדון באופציות החלוקה השונות ונציג את החקיקה בנושא. 

תוכן עניינים

מהו שיעור המתגרשים בישראל?

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כרבע מאחוז הנישאים עלולים למצוא את עצמם עומדים לפני בפני גירושין פירוק התא המשפחתי בשלב כלשהו של חייהם המשותפים. למרות שאחוזי הגירושין בקרב זוגות החיים שנים רבות יחד, עדיין נמוך באופן יחסי, קיימת עליה בשיעור הזוגות המתגרשים גם בקרב בני 55 ומעלה. בשלב זה, כאשר פני בני הזוג כבר לקראת פרישה מעבודה, קיימת חשיבות גבוהה ביותר לחלוקה פנסיונית מאוזנת של זכויות בני הזוג תוך שמירה על שיעור החיסכון לו זכאי כל אחד מהם. 

חלוקת רכוש משותף בין בני זוג שנפרדו

 • חשוב- מידע זה תקף גם לגבי ידועים בציבור, בשינויים המתבקשים.

זוגות נשואים או ידועים בציבור צוברים במהלך שנותיהם המשותפות נכסים רבים ושנים. בין הרכוש שנצבר ניתן למנות את הסוגים הבאים:

 • נדל”ן
 • הון
 • תיקי השקעה
 • מיטלטלין
 • מניות
 • רכבים
 • זכויות סוציאליות
 • זכויות וחסכונות פנסיוניות

כאשר בני הזוג מחליטים להתגרש, עליהם להתחלק בצורה שווה הן בזכויות, כמו ה והן בחובות שנצברו לאורך השנים לרבות החזרי משכנתא, הלוואות וחובות נוספים.

החלוקה השווה מאפשרת לזוגות המתגרשים להתחיל חיים כישויות נפרדות עם בסיס כלכלי יציב ומאוזן, מתוך הבנה שכל אחד תרם לכלכלת הבית באופן שיוויוני, גם אם אחד מהם תרם במשכורתו גבוהות יותר, והשני תרם בטיפול בילדים או במשק הבית והרוויח פחות. הדבר תומך בעיקר במצבים בהם אחד מבני הזוג, בדרך כלל האישה, לקחה חופשות לידה ארוכות יותר, אחוזי משרה נמוכים יותר או כל דבר אחר שפגע בהשתכרות שלה בפועל. גם לגבי ההפרשות הפנסיוניות, אם אחד מבני הזוג הוא בעל משכורת גבוהה יותר, ולכן יש לו הפקדות גבוהות יותר לפנסיה, ובן הזוג השני ירד באחוזי המשרה או הפסיק לעבוד כדי לטפל בילדים ובמשק הבית, הזכויות הפנסיוניות צריכות להתחלק בין הצדדים כחלק מהכספים שנצברו על ידי הצדדים. שהרי, אם לא היו מתגרשים, היו שני הצדדים מכלכלים את  מחייתם באמצעות שתי קצבאות הפנסיה. 

החקיקה בנוגע לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שמתגרשים

בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. החוק קובע כי בן זוג של בעל חיסכון פנסיוני זכאי לתבוע חלק מהפנסיה של בן הזוג לשעבר. 

לפני שנת 2015, בן הזוג שהחזיק בחיסכון הפנסיוני היה בעל היכולת להחליט בענייני הכספים הפנסיוניים ולדאוג להעברתם לבן הזוג לשעבר. בנוסף, עד לרגע חלוקת הכספים בעת היציאה לפנסיה, נחשב בן הזוג שלא החזיק בפנסיה כנושה, כך שאם בן הזוג בעל החיסכון נקלע לקושי כלכלי, עשוי היה בן הזוג לשעבר לאבד את זכויותיו הפנסיוניות על אף שלפי פסק הדין הוא היה זכאי לחלק מהחיסכון.

משנת 2015 ואילך, נקבעה חלוקה שווה בין בני הזוג כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל בעלות על קופת פנסיה נפרדת ובה החלק הפנסיוני המגיע לו מכוח פסק הדין שנקבע כבר בזמן הפרידה ולא בהמתנה עד לגיל הפנסיה וכן כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל הגנה על הכספים הפנסיוניים שלו מפני דרישה של בן זוג פוטנציאלי של בן הזוג לשעבר.

חשוב לדעת כי אין מחובתם של בני זוג שמתגרשים לפעול לפי צורת החלוקה שנקבעה על פי חוק וחלוקת החיסכון הפנסיוני כפופה להסכמתם של שני בני הזוג או לפסק דין של בית המשפט בנושא. 

תכנון פיננסי נכון – הבסיס לחלוקת נכסים מושכלת בעת גירושין

חלוקת נכסים בין בני זוג שמתגרשים – חשוב שתיעשה בצורה מושכלת תוך שימוש בפרספקטיבה רחבה הכוללת אספקטים פיננסיים והיבטי מיסוי שונים. אלו תחומים שבעזרת ייעוץ של מתכנן פיננסי ניתן ליהנות מהחיסכון הפנסיוני בגיל פרישה במינימום חבות מס. 

ישנם מספר דגשים הנוגעים לכספי חיסכון פנסיוני המתקבלים בעת גירושין, לרבות:

 • ניתן לחלק כל פנסיה- גם פנסיה תקציבית או ותיקה.
 • החיסכון הפנסיוני החדש לאחר חלוקה בין בני הזוג זכאי לפטור ממס עד לגובה של 1.5 מיליון ש”ח. בהפקדת סכום גבוה יותר בקופה של בן הזוג, על אותו בן הזוג לשלם מס על הסכום שמעל לתקרה של 1.5 מיליון ש”ח. 
 • החיוב במס בעת משיכה ייעשה על פי שיעור המס השולי (נכון לאותו זמן) של בן הזוג החוסך ולא של בן הזוג השני. 
 • נוסף על כך, יש להבין כי הפיצויים כרכיב מתוך החיסכון הפנסיוני ניתנים למשיכה רק בהגיע בן הזוג שחסך את הכספים לגיל הזכאות הרשמי.

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג – שלבי התהליך 

 • פניה לאקטואר (כחלק מפניה למתכנן פרישה) וקביעה על חלוקה והסכמת הצדדים.
 • פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, הקובע זכאות לחלוקת כספי הפנסיה.
 • רישום פסק הדין.
 • חלוקת הפנסיה:
  • קביעת גובה פנסיה לחלוקה.
  • תשלום חד פעמי בניכוי רכיב היוון.
  • רישום בן הזוג השני על על קרן הפנסיה וחלוקת הכספים בעת הפרישה.
 1. פניה לאקטואר

חשוב לפנות תחילה לאקטואר שיוכל להעריך את שווי החסכונות הפנסיונים ולתת את חוות דעתו. בני הזוג יכולים להסכים להצעה, או להחליט ביניהם על סכום מוסכם אחר, ולקבוע בהסכם הגירושין את הסכום 

במידה ואין הסכמה על הסכום, ניתן להגיש את חוות הדעת האקטוארית לערכאה מוסמכת כתביעה נלווית לגירושין או כתביעה כספית במקרה של ידועים בציבור. פסק הדין שינתן יקבע את זכויות הצדדים בחיסכון הפנסיונים.

 1. פסק דין

כחלק מתהליך הגירושין, בני הזוג פונים לבתי המשפט או בתי הדין הדתיים או קובעים בעצמם ומאשרים בבית משפט את הסכם הגירושין שלהם, הקובע את חלוקת הנכסים וההתחייבויות. הסכם זה אמור לכלול התייחסות גם לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

 1. רישום פסק הדין

לאחר קבלת פסק הדין יש לרשום את פסק הדין אצל הממונה על הגמלאות. רישום פסק הדין הוא הכרחי לחלוקה. במידה ובן הזוג בעל החיסכון הפנסיוני נפטר לפני הגשת הבקשה לרישום לפסק הדין, ניתן יהיה להגיש בקשה לפנסיית שארים גם ללא רישום פסק הדין לפי התנאים הבאים:

 • עובד שאינו גמלאי נפטר לפני רישום – בן הזוג לשעבר יהיה רשאי להגיש תביעה לפנסיית שארים ללא בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
 • גמלאי שנפטר לפני רישום – בן הזוג לשעבר יהיה רשאי להגיש תביעה ללא רישום פסק הדין, בתנאי שלא עברו שנתיים ממועד פסק הדין. עברו שנתיים – בן הזוג לשעבר לא יכול לתבוע את קצבת פנסיית השארים.
 1. חלוקת הפנסיה בפועל
 • חלוקה שוויונית – בצורת חלוקה זו יחשב אקטואר מה גובה הסכום לו זכאי בן הזוג השני מדי חודש על פי הזכויות אותן צבר במהלך חיי בני הזוג המשותפים עד למועד הפרידה.
 • ישנה נוסחה אקטוארית לפיה יכולים בני זוג לקבוע ולחשב בעצמם את חלוקת החיסכון הפנסיוני לאחר תחילת קבלת קצבת הפנסיה. 
 • היוון כספי הפנסיה – במקום תשלום חודשי ישלם בן הזוג אחד לבן הזוג השני סכום חד פעמי בשווי הפנסיות החודשיות לאחר ניכוי רכיב ההיוון.
 • שיטה נוספת הינה רישום חלק בן הזוג השני והמשכת ניהול כספי הפנסיה גם עבורו כך שבבוא הזמן ישולמו כספי הפנסיה ישירות מהקרן. במקרה זה, כל שינוי בפנסיה נדרש לאישור מצד בן הזוג השני.

חשוב לדעת שהחלוקה מגנה על זכויות בן הזוג לשעבר, ולא ניתן לעקל את הסכום המועברים או שאמורים להיות מועברים, משום שאינם נחשבים לסכומים של בן הזוג החוסך יותר. 

לסיכום, החסכונות הפנסיונים הם רכוש המחולק בעת גירושין או פרידה, מתוך ההנחה כי לולא נפרדו בני הזוג, הם היו שניהם נהנים מהקצבה יחדיו. החלוקה דורשת בחינה מדוקדקת של הטבות המס והמצב הפיננסי של כל אחד מבני הזוג, וישנה חשיבות רבה לקבלת ליווי על ידי מתכנן פרישה, על מנת למקסם את הקצבה לשני בני הזוג ולצמצם את חבות המס. לאחר קבלת פסק הדין, יהיה קושי לבצע שינויים ועל כן ליווי מוקדם יגן על זכויותיכם באופן מלא. 

הכתבה עניינה אותך?
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533