חיסכון באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190

קופת גמל לפי תיקון 190 היא מוצר פופולרי המאפשר חיסכון לקצבה אך גם מאפשר חיסכון נזיל. הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 מציעה מגוון רחב של יתרונות, כגון הטבות מס משמעותיות, אפשרות להגדלת קצבה מוכרת באמצעות הפקדה וגמישות רבה בבחירת מסלולי השקעה.
חיסכון באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190
תוכן עניינים

במאמר זה, נרחיב על היתרונות של קופת גמל לפי תיקון 190, ונציג איך ניתן להשתמש קופת גמל זו כחלק מתכנון הפרישה והעברה הבין-דורית שלכם. חשוב לציין שלצד כל היתרונות של קופת הגמל לפי תיקון 190, כדאיות השימוש בה נפגעת בשנים בהן יש ריבית ואינפלציה גבוהות, כפי שנכון לשנים 2023-2024.  אך ועדיין, זהו אחד הכלים הטובים ביותר לחיסכון המצויים בשוק. ניתן להמתין עם משיכתן עד לתקופות טובות יותר מיסויית

מהו תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא תיקון חקיקה שנכנס לתוקף בשנת 2012. התיקון מאפשר להפקיד כספים לקופת גמל במטרה לחסוך לקצבת פטורה ממס. תיקון זה מספק יתרון משמעותי  לחוסכים, גם כאלו שלא צברו חיסכון פנסיוני במהלך שנות עבודתם, אך צברו כספים נזילים אחרים, בשל הטבות המס המשמעותיות שניתן לקבל באמצעותו.  מטרותיו של תיקון 190 הן:

 • לעודד חיסכון לטווח ארוך.
 • לאפשר לחוסכים ללא פנסיה לקבל הגנות באמצעות קצבה פנסיונית מוכרת פטורה ממס.
 • להעניק לחוסכים הטבות מס משמעותיות.

יתרונות להפקדה וחיסכון לפי תיקון 190

 • אפשרויות משיכה- ניתן למשוך באופן הוני חד פעמי או כקצבה, כאשר משיכה כקצבה תהיה בפטור מלא ממס הכנסה, או אפילו להוריש את הקופה.
 • הטבות מס.
 • אפשרויות הפקדה מגוונות
 • פיזור ההשקעות במגוון מסלולי השקעה ובתמהילי השקעה לפי הסיכון והצרכים שלכם (כאשר ישנה תחרות גם בין מגוון בתי השקעות וחברות ביטוח). 
 • דמי ניהול ועלויות- דמי ניהול מופחתים מצבירה בלבד ללא עלויות קניה ומכירה לעומת אלטרנטיבות הקיימות כיום בשוק ההון וניהול התיקים.. ניתן להתמקח בין הגופים בהתאם לגובה הצבירה על מנת להוזיל עלויות.
 • נזילות- אפשרות למשיכת הכספים במלואם או חלקם  עד כ-14 ימי עסקים.
 • הלוואה כנגד החיסכון- ניתן לקבל כיום הלוואות בתנאים נוחים במגוון בתי ההשקעות וחברות הביטוח כנגד כספי החיסכון על מנת לדחות את מועד המשיכה ודחיית אירוע המס או פגיעה בתשואה העתידית.

אפשרויות משיכה שונות עם הטבות מס בגינן

נתחיל מהנקודה המרכזית – אחד מהיתרונות המרכזיים של קופת גמל לפי תיקון 190 היא שאתם לא חייבים להחליט מראש איך תרצו למשוך את הכספים בעתיד. בעת הצורך תוכלו להשתמש בכספים באפשרויות משיכה שונות בהתאם למצבכם, או להחליט שלא למשוך את הכספים ולהורישם ליורשים שלכם. זהו יתרון משמעותי לקופת בגמל לפי תיקון 190. להלן פירוט אופני המשיכה האפשריים:

משיכה כקצבה – שימוש בקופת הגמל לפי תיקון 190 עבור הגדלת הקצבה החודשית באמצעות קצבה מוכרת פטורה ממס הכנסה

את החיסכון בקופת הגמל לפי תיקון 190 ניתן לייעד לטובת הגדלת קצבת הפנסיה, במידה ולחוסכים אין פנסיה צפויה או שהפנסיה הצפויה אינה מספקת את צרכיו, החוסכים יוכלו להפקיד כספים באופן עצמאי לקופת הגמל לפי תיקון 190, והחל מגיל 60 לפנות לגוף המנהל, להעביר את כספי החיסכון בקופת הגמל לפי 190 לקופה שמשלמת קצבה (כמו קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים) ולהתחיל לקבל קצבה מוכרת פטורה ממס. 

שימוש בכספים כקצבה, יקנה לכם את הטבות המס הבאות:

 • פטור ממס רווחי הון על רווחים שנצברו בקופת הגמל לפי תיקון 190. 
 • פטור מתשלום מס הכנסה על הקצבה המחולקת מכספי קופת הגמל לפי תיקון 190 (בניגוד לקצבת הפנסיה, שהיא קצבה מזכה ולכן חייבת במס).

דחיית מס – שימוש בהפקדה לקופת הגמל לפי תיקון 190 עבור משיכה חד פעמית בעתיד

ניתן לפדות את קופת הגמל לפי תיקון 190 גם באמצעות משיכה חד פעמית (היוון הקצבה), במידה ועומדים בתנאים הבאים:

 1. גיל החוסך הוא 60 ומעלה.
 2. החוסך מקבל קצבה חודשית בסכום העולה על גובה הקצבה המזערית (5,012 ש”ח, נכון לשנת 2024).

חשוב לדעת! ניתן להשתמש בחלק מהכספים בקופת הגמל לפי תיקון 190 לשם השלמת הסכום הנדרשת לקצבה המזערית, ולבצע משיכה חד פעמית ביתר הסכום על ידי היוון.

 1. הכספים הופקדו בקופת הגמל לפי תיקון 190 לאחר שנת 2012.
 2. החוסך מצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה (סכום של כ-7 מליון) לתשלומים פטורים (בהתאם לגיל המפקיד). במידה והפקיד מעבר לתקרה המותרת, יפנה לפקיד השומה.

שימוש בכספים בפדיון (כהיוון קצבה), יעניק לכם את הטבות המס הבאות:

 • בעת משיכה חד פעמית, החוסך יחויב בתשלום מס על הרווחים, בשיעור 15% נומינלי ולא 25% על הרווחים הריאלים (כברוב השקעות ההוניות).
  חשוב לדעת שהטבת המס הנ׳׳ל, אינה אופטימלית בשנים בהן יש אינפלציה גבוהה. בשנים אלו, כפי שתראו בהסבר להלן, ישנה עדיפות למס ריאלי של 25%.

מה ההבדל בין רווחים נומינליים וריאליים:

רווחים ריאלים הם רווחים לאחר אינפלציה בעוד רווחים נומינליים הם רווחים ללא התייחסות לאינפלציה. במצב בו האינפלציה נמוכה, ישנה עדיפות למיסוי של 15% על רווחים נומינליים, אך בימים אלו בהם האינפלציה גבוהה, ישנו בדרך כלל יתרון ל-25% מיסוי על רווחים ריאליים. 

תיק השקעות בשווי 1,000,000 ש”ח הניב רווחים בסך 10%, קרי סכום תיק ההשקעות הכולל הוא 1,100,000 ש׳׳ח. ראו להלן את שיעורי המיסוי שיחול ביחס לגובה האינפלציה ואופן חישוב המס:

100,000 ש”ח רווחמס ריאלי 25%מס נומינלי 15%מה עדיף?
אחוז האינפלציה מס לתשלוםאחוז האינפלציה מס לתשלום
אינפלציה 1%10%-1%=9%1,000,000*9%*25%= 22,50022,500 ש׳׳ח1,000,000*10%*15%= 15,00015,000 ש׳׳חמס נומינלי 15%
אינפלציה 5%10%-5%=5%
1,000,000*5%*25%= 12,500
12,500 ש׳׳ח1,000,000*10%*15%= 15,00015,000 ש׳׳חמס ריאלי 25%
*החישוב במונחי ברוטו וברמה שנתית רק לצורך המחשה.

העברה בין דורית – קופת הגמל לפי תיקון 190 ככלי להורשה

קופת גמל לפי תיקון 190 מאפשרת להוריש את החיסכון שנצבר למוטבים (בין אם לבן/בת הזוג, ילדים או למוטבים  אחרים). ניתן לקבוע ולעדכן מחדש מוטבים לפי בחירתכם בכל שלב במהלך החיסכון בקופת הגמל לפי תיקון 190. 

בעת משיכת החיסכון על ידי המוטבים, תיבחן החובה לתשלום מס רווחי הון לפי התנאים הבאים:

 1. האם החוסך נפטר לפני גיל 75:
  1. במקרה של פטירת החוסך לפני גיל 75, המוטבים יקבלו את כספי החיסכון כולל רווחי ההון ללא תשלום מס רווחי הון, בפטור מלא.
  2. במקרה של פטירת החוסך אחרי גיל 75, המוטבים יקבלו את כספי החיסכון, כאשר רווחי ההון ימוסו בשיעור של 15% נומינלי.

הטבות מס בקופת גמל לפי תיקון 190

כאמור לעיל, ישנם יתרונות מיסויים  לפי מסלולי המשיכה: 

 • תשלום מס בפדיון של 15% מהרווח הנומינלי לעומת מס של 25% ריאלי בהשקעות מקבילות בשוק ההון.
 • אפשרות להעברה בירושה עם פטור ממס בפטירה של מוריש קופת הגמל עד גיל 75, ואם נפטר לאחר גיל 75 יחול מס רווח הון של 15% נומינלי על הרווחים בקופה.

בנוסף, בקופת גמל לפי תיקון 190 יש דחיית מס. כלומר, המס משולם רק ברגע הפדיון ולא בכל שנה או  בעת שינוי במסלולי ההשקעה בקופה. באופן זה ניתן לדחות את מועד המס ובכל לאפשר לכספכם לעבוד יותר. 

אפשרויות הפקדה

בכל גיל ומצב תעסוקתי ניתן להשקיע כספים נזילים והוניים בקופת הגמל לפי תיקון 190, וליעד אותם לקצבת הפנסיה שלכם. את החסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 ניתן לנצל בכמה דרכים: או באמצעות ייעוד לקצבה מוכרת או באמצעות משיכה חד פעמית עם הטבת מס, ואף ככלי להעברה בין-דורית ליורשים. 

אופן ההפקדה גם הוא מגוון:

 • הפקדות עצמיות – ניתן להפקיד כספים לקופת הגמל באופן עצמאי, בכל סכום ובכל עת, הן באופן חד פעמי והן באופן שוטף.
 • ניתן להנות מהטבות מס בהפקדה על פי סעיף 47, על ההפקדות, על סכום המיועד לקצבה.
  • סעיף 47 מאפשר ניכוי של סכום ההפקדה עד לתקרה של 38,412 (נכון לשנת 2024). ניתן לקבל החזר מס בהגשת דוח שנתי בגובה המס השולי שלכם (מדרגות המס) על הסכום לעיל.הפקדות המעסיק.
 • עובדים שעוברים את תקרות רכיבי ההפקדה (פיצויים, תגמולי מעסיק ותגמולי עובד), לפי התקרות בחוק, זכאים להפקיד את היתרה לקופת גמל, אותה ניתן לצבוע כקופת גמל לפי תיקון 190, שלהם הטבות פנסיוניות.

פיזור השקעות

לא משנה כיצד תחליטו לפדות את קופת הגמל לפי תיקון 190, אם באמצעות פדיון או באמצעות קצבה (כפי שיפורט בהמשך), עצם ההשקעה בקופת הגמל לפי תיקון 190 מאפשרת להגדיל את החיסכון שלכם באמצעות השקעת הכספים.

קופות הגמל לפי תיקון 190 מציעות מגוון רחב של מסלולי השקעה, המאפשרים לחוסכים להתאים את החיסכון לצרכים ולמטרות שלהם. מסלולי ההשקעה מנוהלים על ידי מנהלי השקעות בעלי מומחיות בבתי ההשקעות וחברות הביטוח.

בין מסלולי ההשקעה תוכלו להשקיע בנכסים ברמות סיכום שונות:

 1. נכסים סולידיים:  כגון אגרות חוב ממשלתיות או אג”ח קונצרניות. אלו מציעים סיכון נמוך יותר, ועמידות במצבי אינפלציה ומשבר בדרך כלל, אך גם בעלי פוטנציאל תשואה נמוך יותר בטווח הארוך.
 2. נכסים מניבים: כגון מניות או קרנות מחקות. מסלולים אלה מציעים סיכון גבוה יותר, אך גם פוטנציאל תשואה גבוה יותר בטווח החיסכון בינוני-ארוך.
 3. נכסים בלתי סחירים: כגון השקעות בקרנות אלטרנטיביות, כגון השקעות בפרויקטי נדל׳׳ן, תשתיות והלוואות פרטיות, אליהן ניתן  להיחשף אליהן רק באמצעות גופים מוסדיים (ולא דרך הבנק לדוגמא). נכסים אלו מאפשרים להפחית את הקורלציה והחשיפה להשקעות בשוק ההון בלבד, המתבצעות באמצעות רכישת אגרות חוב ומניות.  

בחירת המסלולים צריכה להתחשב בגילכם, זמן ההשקעה הצפוי, סיבולת הסיכון ושיקולים נוספים. מומלץ לקחת מתכנן פרישה לשם הבנת סיבולת הסיכון שלכם ביחס להשקעה, מהם מטרותיכם, טווח ההשקעה, אופן פיזור השקעות הכספים והמסלולים המתאימים לכם ביותר בהתאם לכך.

דמי ניהול ועלויות בחיסכון קופת גמל לפי תיקון 190

דמי הניהול, התשלום אותו גובה גוף הניהול של קופת הגמל באופן קבוע עבור השירותים אותם שהוא מספק לחוסכים, ללא קשר לתשואות שהושגו מהווים חלק משמעותי מיכולת החיסכון וצבירת ההון של החוסכים. ולכן חשוב להתייחס אליהם כגורם מרכזי בבחירת קופת הגמל לפי תיקון 190. 

בקופת גמל לפי תיקון 190, ישנם דמי ניהול מקסימלים (4% מהפקדה ו1.05% מצבירה), שנקבעו על ידי רשות שוק ההון, והם משתנים בהתאם לגודל ההפקדות והצבירות לקופת הגמל.

חשוב לדעת! ניתן להפחית את עלויות הניהול המקסימליים. עלויות הניהול הממוצעות עומדות על כ0.65%, אך עשויות להשתנות בהתאם לגוף המנהל, מסלולי ההשקעה וסכום הצבירה שברשותכם.

נזילות קופת הגמל לפי תיקון 190

העובדה כי הקופת הגמל לפי תיקון 190 היא  נזילה באופן מיידי (תוך 4 ימי עסקים) היא יתרון נוסף של קופת הגמל. כידוע לכם, נסיבות החיים משתנות מעת לעת, ותמיד יש סיכוי שתזדקקו לכספים באופן מיידי. באמצעות פניה לגוף המנהל, תוכלו לפדות את הכספים בעת בה אתם נזקקים להם. זכרו כי בעת המשיכה תחויבו במס על הרווחים.

הלוואה בתנאים אטרקטיביים כנגד חיסכון לפי תיקון 190

בשונה ממוצרי השקעה אחרים הקיימים בשוק ההון (לדוגמא תיקי השקעות בבנקים או בגופים אחרים), ניתן לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים כנגד קופת הגמל לפי תיקון 190. באמצעות הלוואה זו ניתן למנף השקעות או לממן צרכים הקיימים לכם, ללא פגיעה בזכויות שלהם בחיסכון קופת הגמל לפי תיקון 190, כל עוד אתם משלמים את הריבית בהתאם להסכם ההלוואה.

 • גובה ההלוואה יהיה עד לסכום של 80% מסך החיסכון (סכום ההלוואה משתנה בין הגופים המנהלים השונים ובהתאם למסלולי ההשקעה ורמות הסיכון של החוסכים).
 • ריבית על ההלוואה היא בתנאים אטרקטיביים ביחס לשוק ההלוואות בשיעור ריבית של P-0.5% ועד P+0.5%, בהתאם לטווח ההלוואה ותנאי הגוף המנהל.
 • משך ההלוואה- הוא בדר”כ עד כ-7 שנים ומשתנה בין הגופים המנהלים. משך תקופת ההלוואה עשוי להשפיע על סוג החזר ההלוואה ועל הריבית אותה תצטרכו לשלם.

חסרונות קופת הגמל לפי תיקון 190

בעוד קופת הגמל לפי תיקון 190 מאפשרת יתרונות רבים, כמו נזילות, גמישות בהפקדות ובמשיכות, חשוב לדעת כי לקופת הגמל יש חסרון שחשוב להכיר. כפי שציינו לעיל, בשנים בהם האינפלציה גבוהה, הטבת המס של 15% מס נומינלי על הרווחים אינה עדיפה על המס הרגיל שחל על רווחי הון שהוא 25% ריאלי. 

על אף חיסרון זה, עדיין מדובר באפיק השקעה מצויין לטווח הבינוני-ארוך, בעיקר כאשר הוא מבוצע כחלק מפיזור תיק השקעות כולל, בו חלק מההשקעות כן מושקעות תחת מס ריאלי (תיקי השקעות בבנקים או חברות ההשקעה, קופות גמל להשקעה ועוד). בנוסף, תמיד ניתנת לחוסכים האפשרות למשוך את הכספים כקצבה מוכרת, ובכך להימנע מתשלום מס רווחי הון בכלל.

לסיכום

קופת גמל לפי תיקון 190 היא תוכנית חיסכון והשקעה מאוד גמישה, המציעה מגוון רחב של יתרונות. חשוב להכיר את היתרונות הללו לפני שפותחים קופת גמל, ובעיקר לקראת המשיכה, כדי להבטיח שתקבלו את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. חשוב שתזכרו שקופת הגמל לפי תיקון 190 היא אלמנט אחד מכל תיק ההשקעות והפרישה שלכם, ולכן יש לבחון אותה באופן אינטגרלי עם הליווי המקצועי הנכון והתייעצות עם מומחים, על מנת שתוכלו להתייחס ולנצל בצורה האופטימלית ביותר את ההטבות מס שמגיעות לכם.

הכתבה עניינה אותך?
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 הוא חוק הקובע את הגיל בו עובדים זכאים לפרוש מחמת גילו ממקום עבודתם, קרי לצאת לגמלאות ואת הזכויות הנובעות מגיל פרישה זה. גיל זה נקבע בחקיקה ובהסכמים קיבוציים.

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533