הצהרת בריאות

הצהרת בריאות

לצורך רכישת מוצרי ביטוח או קבלת שירותים מסוימים ,תידרשו בדרך כלל למלא מסמך המעיד על מצבכם הבריאותי בתור מבקש השירות או המוצר. מסמך זה מכונה הצהרת בריאות והוא כולל מידע רפואי אותו חושף האדם במטרה לתת לנותן השירות אינדיקציה על מצבו הבריאותי. במסגרת הצהרת בריאות יש להציג בשקיפות מלאה נתונים בריאותיים ורפואיים של אדם בעבר ובהווה כדי לוודא שבמידה ותצטרכו להפעיל את הביטוח, לא יפגעו זכויותכם בשל אי גילוי מלא. 

תוכן עניינים

מהי הצהרת בריאות?

הצהרת בריאות הינה הליך בו מציג אדם את מצבו הבריאותי בפני גורם נוסף. הצגת המצב הרפואי תיעשה באמצעות מסמך ייעודי ותכלול מידע מקיף בנוגע לבריאות האדם, מחלות רקע, מחלות בהן חלה בעבר, אשפוזים בעבר ובהווה, מחלות בעת החיתום על הטופס, מגבלות רפואיות שונות ועוד.

לרוב, מילוי מסמך של הצהרת בריאות יידרש ברכישת ברכישת מוצרי ביטוח בתחום הבריאות, ביטוחי חיים, רישיונות רכב, רישיונות שימוש בכלי ירי או רכישת מוצרים הדורשים מאמצים פיזיים (לדוגמה: מנוי לחדר כושר, מנוי לבריכה) או וכדומה.

בהתאם לדרישת הגוף המקבל את ההצהרה, תיתכן דרישה לחתימה על טופס הצהרת בריאות של רופא המכיר את האדם ואת מצבו הרפואי ומעיד על אמינות הדברים או השלמת מסמכים רפואיים. 

מה כולל תהליך הצהרת הבריאות?

להלן פירוט הסעיפים הכלולים בדר”כ בתהליכי הצהרת בריאות:

  • פירוט מחלות קודמות ומחלות בהן חולה האדם נכון לרגע החתימה על ההצהרה במידה וקיימות.
  • תרופות קבועות שנטלו בעבר ונלקחות בהווה ככל וקיימות.
  • אשפוזים במוסדות רפואיים.
  • בדיקות שבוצעו (בדיקות מיוחדות לפי דרישת הגוף המבקש את ההצהרה).
  • היסטוריה של תאונות.
  • טיפולים בתחום הנפש ואשפוז פסיכיאטרי.
  • רגישות לתרופות או לבדיקות מסוגים שונים.
  • אורח חיים, פעילויות ספורטיביות.
  • הרגלי עישון ואלכוהול לרבות: סיגריות, סמים ומשקאות משכרים.

לאחר מילוי כל הפרטים בדיוק רב, תידרשו לחתום על ויתור הסודיות הרפואית כחלק מהגשת הטופס וכן להשיג חתימה מרופא אישי/מקצועי על הדברים במידת הצורך. בשלב הסופי תחתמו על כך שהמידע שמסרתם נכון בתכלית הדיוק וכל מה שכתוב בהצהרה הוא מידע אמיתי לחלוטין.

מילוי הצהרת בריאות בצורה אמינה – החשיבות וההשלכות

נותנות שירותים בתחום הגופני/פיזי ובתוכן חברות הביטוח המציעות פוליסות ביטוחי חיים, ביטוחי סיעוד וביטוחי בריאות – מתבססות על נתוני הצהרת הבריאות בקובען את עלות הפרמיה החודשית למבוטח. ככל ומצבו הרפואי של המבוטח מורכב יותר, כך יגדל סכום הפוליסה החודשית אותו יהיה עליו לשלם תמורת כיסוי ביטוחי מצדן. 

ההיגיון הוא שמורכבות רפואית או בעיות ידועות מראש הן סיכון גבוה יותר למימוש הביטוח. חברת הביטוח מוכנה לבטח ונוטלת על עצמה את הסיכון בתמורה לפוליסות ביטוח יקרות יותר עבור מבוטחים שסטטיסטית, בעלי סיכון גבוה יותר להגיע למצב רפואי המצדיק תביעה כנגדה.

מובן אם כן שמילוי הצהרת בריאות ללא שקיפות מלאה או השמטת פרטים חיוניים עלולה לגרום להתנערות חברות הביטוח מאחריותן כלפי המבוטח ולביטול הפוליסה (לרוב אפשרות זו ניתנת עד 3 שנים מיום החתימה על הפוליסה ובמידה וההטעיה נעשתה במכוון – גם לאחר 3 שנות ביטוח בחברה), כך שהתוצאה הסופית היא שתשלמו לחינם והחברה לא תפצה אתכם כאשר יקרה המקרה הביטוחי.

מהי תוספת פרמיה?

לאחר חתימה על הצהרת בריאות, החברה יכולה לקבל את המבוטח ללא כל מניעות או לדחות את בקשת הביטוח כליל בהתאם למצב רפואי מורכב. עם זאת, קיימת אפשרות בה חברת הביטוח מקבלת את הלקוח ומציבה בפניו תנאי לתוספת תשלום על הפוליסה. תוספת זו מכונה “תוספת פרמיה” ומומלץ לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח במטרה להגיע לפרמיה חודשית המקובלת על שני הצדדים.

מהי החרגה רפואית?

אופציה נוספת בה משתמשות חברות הביטוח כשהן מקבלות מבוטחים בעלי רקע רפואי מורכב היא החרגה רפואית. החרגות רפואיות פרושן: כיסוי ביטוחי שאינו כולל בעיות רפואיות שונות כפי שסוכמו מראש. 

תפקידו של סוכן הביטוח בתהליך מילוי הצהרת הבריאות

מכיוון שאי מילוי הצהרת בריאות בצורה מלאה ומורחבת עלולה להוות עילה לביטול הפוליסה במקרה של תביעה מצד הלקוח, חשוב מאוד להיעזר באיש מקצוע בתחום הביטוח לצורך מילוי הפרטים המלאים בטופס. שימו לב, הצהרת בריאות, בניגוד להרבה ניירת אחרת הכלולה בהליכים בירוקרטיים בהצטרפות למוצר ביטוחי כזה או אחר – היא הצהרה קריטית שמשמעותה על גובה הפרמיה ועל מימוש התביעה בקרות מקרה ביטוחי היא רבה. סוכן ביטוח המכיר את תחום ביטוחי הבריאות, ביטוחי החיים וביטוחי הסיעוד היטב, יידע להדריך את הלקוח במילוי הטופס בצורה שלא תוכל לקום נגדו כל התנגדות פוטנציאלית בשעה שיגיש תביעה נגד חברת הביטוח. חשוב לדעת, כאשר פונה אליכם נציג מכירות של אחד מחברות הביטוח, הוא אינו סוכן ביטוח, ולכן לא תמיד ידע לתת מענה כאמור.

למה צריך ביטוח בריאות פרטי?

תושבי ישראל זכאים לקבלת סל בריאות בסיסי וכן טיפולים רפואיים מטעם קופות החולים בכפוף לחוק הבריאות הממלכתי של משרד הבריאות. עם זאת, מסגרת כיסוי רפואי זאת מוגבלת בהחלט ואינה מעניקה למטופלים הרחבות שונות הקשורות בתרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות, קיצור המתנה לתורים בתחומים רפואיים שונים ועוד. כאן מגיע ביטוח בריאות פרטי המעניק למבוטח את היכולת להגדיר את הכיסוי הרפואי הנדרש עבורו לצד הגדרת גורם מטפל ללא ההגבלות אותן מציבות קופות החולים כלפי המבוטחים בביטוחים המשלימים מטעמן. זו הסיבה שרבים בוחרים בביטוח בריאות פרטי נוסף על השב”ן (שירותים בריאותיים נוספים) המוצעים מטעם קופות החולים.

לסיכום

הצהרת בריאות הינה מסמך עליו חותם אדם במטרה לבקש או לרכוש שירות הקשור במצב בריאותו. חשוב למלא מסמך זה בצורה מדויקת ולא להחסיר כל פרט משמעותי וכן מומלץ למלא מסמך זה בסיועו של סוכן ביטוח מקצועי על מנת שבעת מקרה ביטוחי לא תוכל חברת ביטוח או חברה אחרת המגישה את השירות לדחות תביעה כנגדה. 

הכתבה עניינה אותך?
הצהרת בריאות

לצורך רכישת מוצרי ביטוח או קבלת שירותים מסוימים ,תידרשו בדרך כלל למלא מסמך המעיד על מצבכם הבריאותי בתור מבקש השירות או המוצר. מסמך זה מכונה הצהרת בריאות והוא כולל מידע רפואי אותו חושף האדם במטרה לתת לנותן השירות אינדיקציה על מצבו הבריאותי. במסגרת הצהרת בריאות יש להציג בשקיפות מלאה נתונים בריאותיים ורפואיים של אדם בעבר ובהווה כדי לוודא שבמידה ותצטרכו להפעיל את הביטוח, לא יפגעו זכויותכם בשל אי גילוי מלא. 

5 1 5 1
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533