ביטוח סיעודי – ממלכתי, קולקטיבי ופרטי

ביטוח סיעודי

ממלכתי, קולקטיבי ופרטי

נתונים סטטיסטיים מצביעים על כי כ-33% מכלל האוכלוסייה המבוגרת בישראל נדרשים לסיוע סיעודי. כחלק ממדיניות הרווחה של מדינת ישראל, מעניקה ביטוח סיעודי המספק מימון לשירותי סיעוד עבור הזכאים, עם זאת, "הקומץ אינו משביע את הארי" ובמידה ותזדקקו לטיפול סיעודי, ההוצאות גדולות בהרבה מהמימון הממשלתי המוצע. זו הסיבה שרבים בוחרים לרכוש ביטוח סיעודי מטעם קופות החולים כביטוח משלים עבור מצבים סיעודיים. 

תוכן עניינים

כאן במאמר נבחן את האפשרויות השונות לביטוח סיעודי, נדון בחשיבות המוצר הביטוחי ונברר מדוע חיוני על פוליסת ביטוח סיעודי של חברת ביטוח פרטית.

מה זה ביטוח סיעודי?

ביטוח בתחום הסיעוד הינו ביטוח שתפקידו לספק הגנה וסיוע ממוני/שירותי עבור אנשים שהפכו לתלויים מבחינה תפקודית, כלומר אינם יכולים לבצע בכוחות עצמם את רוב הפעילויות היומיומיות. אנשים אלו נדרשים לסיוע ברוב הפעולות הבסיסיות כתוצאה מתהליך הזדקנות או כתוצאה מתאונה/מחלה, לדוגמא בהאכלה, התניידות ומקלחות. 

במהלך השנים נחקקו חוקים שונים שמטרתם להגן על קשישים ואנשים נוספים במצבים סיעודיים כגון חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי. מימון וסיוע סיעודי ניתן על ידי משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים, ויינתנו לזכאים לאחר בדיקה יסודית של מצבם הבריאותי והכלכלי של מגישי הבקשה לסיוע סיעודי.

חוק הביטוח הלאומי – ביטוח סיעוד לקשישים בבית/דיור מוגן

על פי חוק ביטוח לאומי, אנשים לאחר גיל פרישה הנדרשים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות – לגמלת סיעוד. חלק מהתנאים לקבלת הגמלה הם מגורים של הפורש בביתו או במחלקה עצמאית של דיור מוגן וכן הגבלה בביצוע רוב הפעולות היומיומיות כגון: הליכה בשטח הבית, אכילה, שתיה, רחצה, התלבשות ועוד. 

תנאי נוסף לקבלת גמלת הסיעוד, היא שאותם אנשים נדרשים להשגחה צמודה לשם שמירה על בטיחותם האישית ועל בטיחות האנשים הסובבים אותם.

כדי להעריך את רמת התלות של האדם בביצוע פעולות שונות, תבוצע אבחנה מקצועית של מצבו התפקודי על ידי אנשי מקצוע בתחום הסיעוד כגון: פיזיותרפיסט, אחות, מרפאה בעיסוק. 

ביטוח סיעוד מטעם הביטוח הלאומי בעבר וכיום

בעבר, הסיוע הסיעודי מטעם הביטוח הלאומי ניתן כגמלת שירות בלבד – כלומר, מתן שירותים ועזרה בפועל ולא עזרה ממונית. זאת לשם שמירה על הגמלה לטובת הקשיש ומניעת ניצול כספי הקשיש על ידי קרוביו. כך ניתנו שירותי רווחה וסיעוד פיזיים לטיפול בקשיש בצורה יומיומית וניהול משק בית. כיום, במידה וקרובי המטופל מעסיקים מטפל צמוד לטובת הקשיש, ניתן לקבל את הגמלה בצורה כספית.

המוסד לביטוח לאומי מספק מגוון שירותי סיעוד ובתוכם:

  • טיפול בבית המטופל על ידי מטפל מקצועי לצורך עזרה תפקודית ותחזוקה של משק הבית (עד 15.5 שעות עזרה שבועיות בהתאם למצב התפקודי של המטופל).
  • אספקת לחצן מצוקה
  • מוצרי ספיגה
  • שירותי כביסה

ביטוח סיעוד מטעם משרד הבריאות לחוסים במוסד סיעודי

משרד הבריאות מאפשר לזכאים לפי הערכת מצב מקצועית לקבל מימון בסיסי לשהות במוסד סיעודי. אישור זכאות המכונה “קוד”, מקנה לקשיש השתתפות במימון אשפוז סיעודי במוסד הפועל בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות. לפי מצב הקשיש ייקבע גובה דמי ההשתתפות באשפוז במוסד הסיעודי.

הזכאות ניתנת לחולים סיעודיים ו/או תשושי נפש בכפוף לבדיקת מצב התפקוד של הקשיש. היקף הסיוע למבוטח ייקבע על פי מבחן הכנסה הבודק את הכנסות ונכסי האדם הסיעודי, בן/בת הזוג וילדיו. לפי אבחנה זו ייקבע כמה מעלות האשפוז תממן המדינה וכמה מתוך העלויות יישא המטופל עצבו, באמצעות בן/ת הזוג וילדיו.

האם זה מספיק?

על פי הערכות שונות, עלות הטיפול היומיומי באדם סיעודי בביתו עומד על למעלה מ-10,000 ש”ח לחודש וכ-20,000 ש”ח לטיפול במוסד סיעודי. חשוב להבין שהסיוע הניתן על ידי המוסדות זה אינו מספק את המימון הנדרש לצורך מתן טיפול הולם לקשיש, זאת גם אם הקשיש עומד במבחני ההכנסה השונים וזכאי לקבלת גמלת ביטוח לאומי או סיוע מטעם משרד הבריאות.

העלויות הגבוהות, החשש מפני נפילה כנטל על בני המשפחה או קבלת סיוע בלתי מספק בהעדר מימון מתאים, מובילה רבים לרכישת ביטוחים סיעודיים משלימים מטעם קופות החולים ומטעם חברות הביטוח.

ביטוח סיעודי פרטי מול ביטוח קולקטיבי (קופת חולים) – מה ההבדלים ביניהם?

קופת החולים מציעה פוליסות קבוצתיות מטעמה (קולקטיביות) הכוללות ביטוח סיעוד משלים. הצטרפות כרותה בתשלום סכום נוסף מדי חודש על חברות בביטוח זה, יקבלו גמלת סיעוד נוספת. הביטוח כולל תנאים שונים שיש לשים לב אליהם, כמו : מספר שנות הכיסוי הביטוחי (עד 5 שנות כיסוי ביטוחי), 60 ימי המתנה מבקשת הגמלה, קרי מהרגע שהתובע מוגדר כסיעודי, גובה גמלת סיעוד בהתאם לגיל ההצטרפות לפוליסה ועוד. פוליסת ביטוח זאת נרכשת באמצעות קופות החולים בהתקשרות עם חברות ביטוח שונות ומעניקה למבוטחים רשת הגנה מקיפה יותר עבור שירותים סיעודיים.

לעומת זאת, חברות הביטוח מציעות פוליסות פרטיות הכוללות חוזה אישי בין האדם לחברת הביטוח, ומאפשרת כיסוי ביטוחי למשך כל חיי המבוטח בהתאם להגדרות צרכים והעדפות של המבוטח. כיום, חברות הביטוח הפסיקו למכור פוליסות ביטוח סיעודי באופן פרטי והן מספקות שירות בתחום אך ורק למבוטחים קיימים, זו הסיבה שחשוב מאוד לבעלי פוליסות ביטוח סיעוד פרטיות לשמור על הזכויות הביטוחיות שלהם שכיום מהוות ביטוחים יקרי המציאות והגנה טובה הרבה יותר מכל אפשרות אחרת. 

ועבור מבוטחים חדשים, מכיוון שהיקף הכיסוי הביטוחי של קופות החולים מוגבל ל-5 שנים בלבד, קיימת הצעת חוק להגדיל את שנות הכיסוי הביטוחי במטרה לספק מטריית שירות רחבה יותר עבור המבוטחים השונים.

השוואה בין ביטוח סיעודי אחיד בקופות החולים וביטוח סיעודי פרטי:

ביטוח סיעודי אחיד בקופות החוליםביטוח סיעודי פרטי
תנאי הפוליסהפוליסה קולקטיבית, תנאים זהים לכל בעלי הפוליסה.משתנה בין לקוח ללקוח לפי דרישתו וצרכיו האישיים ויכולתו הכלכלית.
תקופת המתנה60 יום מהמועד בו הפך המבוטח לסיעודי.משתנה בין הפוליסות, תקופת המתנה בין חודש אחד למספר שנים. 
משך תקופת כיסוי ותשלום הגמלההכיסוי ניתן למשך 5 שנים בלבד.בעת רכישת הפוליסה המבוטח קובע את סכום הפיצוי ומשך תקופת הכיסוי.
צבירת זכויותלא קיימת.
ברגע שמפסיקים לשלם נפסקת הזכאות לקצבה אפילו חלקית.
יש. ברוב הפוליסות קיימת אפשרות לצבירת זכויות גם במידה והפסיק לשלם את הפוליסה.
מקרים שאינם מכוסיםמקרי סיעוד כתוצאה מתאונות דרכים או תאונות עבודה לא יזכו את המבוטחים בגמלת סיעוד.בהתאם לתנאי הפוסילה. לא קיימים חריגים באופן גורף.
שינויים בתנאי הפוליסהתנאי הפוליסה עשויים להשתנות מפני שמדובר בפוליסה קולקטיבית. בנוסף המחיר של הפוליסה עולה בהתאם לגילו של המבוטח.תנאי הפוליסה קבועים למשך כל תקופת הביטוח.

כמה עולה ביטוח סיעודי?

כוח הקנייה של קופות החולים מאפשר רכישה בזול של פוליסות ביטוח לכן פוליסה קולקטיבית היא זולה יותר מפוליסה פרטית (שממילא לא ניתן לקנות היום, אלא רק מי שרכש לפני שנת 2019)  ויחד עם זאת גם תציע פחות שירותים ופחות שנות כיסוי. נוסף על כך חשוב לדעת כי מחיר ביטוח סיעודי עולה עם השנים וגיל המבוטח. 

לסיכום, 

ביטוח סיעודי הוא אלמנט חשוב בהגנות עליכם, בעיקר לעת זקנה, כאשר עולה הסיכוי גם לכך שתזדקקו לסיוע או תהפכו לסיעודיים . בעוד הוצאות הטיפול גבוהות וגדלות במהלך השנים, הסיוע שניתן על המדינה לא מצליח לכסות אותן. כדי להבטיח את רווחתכם, כדאי להתייעץ עם מומחה מתחום הביטוח ו/או המתכנן הפיננסי שלכם על מנת לוודא שאתם מכוסים בצורה הטובה ביותר ומוכנים פיננסית במידה ותצטרכו להעזר כיסויים אלו.. 

הכתבה עניינה אותך?
0 / 5

Your page rank:

כתבות נוספות

בעוד חלק מהפורשים רק מחכים להפיל את העט או להוריד את מדי העבודה, לצאת לפנסיה ולהירגע מהחיים, ישנם אנשים רבים המעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה. באמצעות תהליך שנקרא "פרישה מדומה", תוכלו להנות משני העולמות - גם להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה וגם להמשיך לעבוד (במשרה מלאה או חלקית).

חופשה היא זכות יסוד של כל עובד בישראל, המובטחת להם בחוק העבודה (חופשה שנתית), תשי"ב-1951. חוק העבודה קובע כי כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בסך של 12 ימים לכל שנת עבודה מלאה (כאשר מספר הימים עולה עם הותק או יכול להיות גבוה יותר על פי חוזה). במקרים מסוימים, עובד שהחליט שלא לנצל את ימי החופשה שלו במהלך תקופת עבודתו, יוכלו לבקש מהמעסיק לפדות את ימי החופשה שלו בסיום עבודתו. פדיון ימי חופשה בסיום עבודה הוא תשלום שמקבל העובד מהמעסיק עבור ימי החופשה שלא ניצל. התשלום משולם על פי שכר העובד ביום הפדיון וחייב במס הכנסה. ישנם פורשים רבים המסתמכים על פדיון ימי החופשה כסכום כסף נזיל נוסף.

הגעתם לגיל פרישה לגמלאות? מזל טוב. יש מי מכם שימשיכו הלאה לעבודה נוספת, בין אם לצורך השלמת הכנסה נוספת או אם לשם יצירת משמעות וסדר יום. כך או כך, חשוב שתדעו שקצבת הפנסיה נחשבת כמקור הכנסה ממש כמו משכורת, ולכן מי מכם שבוחר להמשיך בעבודה נוספת, יצטרך לערוך תיאום מס על מנת שלא תשלמו מס גבוה ותהנו מכמה שיותר מהכסף שהרווחתם. 

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

יש לכם שאלה או צורך בהתייעצות קטנה?

השאירו לנו פרטים וניתן לכם מענה

או התקשרו: 0508338533